Zoeken op

Zoeken op

Alles

Accountantscontrole

Bij accountantscontrole controleren we of de jaarrekening een juist beeld geeft van de financiële positie van de organisatie en stellen we vast dat de jaarrekening voldoet aan wet- en regelgeving. Op basis hiervan ontvang je een controleverklaring bij de jaarrekening.

Accountant achter laptop

Fiscale beoordeling

Naast de controle van de cijfers, beoordelen we ook de interne organisatie. Daarnaast bekijken we of je goede maatregelen getroffen heeft om de bedrijfsrisico’s te beheersen. Samen met jou gaan we na hoe je eventuele verbeterpunten het beste in de organisatie kunt invoeren. Voor het beperken van risico’s en verbeteren van rendement, hebben we aparte tools ontwikkeld. Ook onze belastingadviseurs beoordelen de jaarrekening en adviseren je over fiscale mogelijkheden, zodat je niet teveel belasting betaalt.

Wettelijke controle

Voldoet je bedrijf aan bepaalde omvangcriteria, dan moet de jaarrekening gecontroleerd worden door een accountant. Met deze wettelijke controle stellen we vast of de jaarrekening van je organisatie een getrouw beeld geeft. Ons team van gespecialiseerde accountants voert de wettelijke controle efficiënt voor je uit. Allereerst stellen we vast welke controles jij en je medewerkers al uitvoeren. Die zaken hoeven niet nog eens gecontroleerd te worden. We maken gebruik van speciaal ontwikkelde controlesoftware en ons elektronisch dossier. Hiermee kunnen wij informatie over de organisatie goed benaderen en voorkomen we dubbel werk.

Statutaire of vrijwillige controle

Het begrip wettelijke controle wordt soms verward met statutaire controle. Iedere organisatie is in principe statutair verplicht om een jaarrekening op te maken. Soms bepalen de statuten ook dat de jaarrekening moet worden gecontroleerd door een accountant. Dan is er sprake van een statutaire controle, maar vindt deze eigenlijk vrijwillig plaats. Als de statuten op dit punt namelijk gewijzigd zouden worden, is de organisatie wettelijk niet controleplichtig. Ook anderen kunnen aangeven dat accountantscontrole gewenst is bijvoorbeeld aandeelhouders, bestuur of financiers. Inhoudelijk is er overigens geen verschil tussen een wettelijke, statutaire of vrijwillige controle.

Pre-audit

Heb je al een controlerend accountant en wil je gebruik blijven maken van zijn diensten, bijvoorbeeld omdat de moedermaatschappij dat voorschrijft? Ook dan kun je bij ons terecht. We helpen je graag met het opstellen van de jaarrekening en het onderliggende balansdossier. Ook beschrijven we de interne organisatie. De controlerend accountant kan vervolgens direct aan de slag.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op of vraag een gratis intakegesprek aan met een adviseur. Wij staan voor je klaar.