Zoeken op

Zoeken op

Alles

15 december, 2021

Actualisering BTW-tarieven

De ministers van Financiën van de EU hebben een akkoord bereikt over een actualisering van de BTW-tarieven. De BTW-Richtlijn zal worden aangepast. De lidstaten krijgen daardoor meer ruimte bij de vaststelling van lagere BTW-tarieven.

Meer artikelen
Actualisering BTW-tarieven

EU-ministers van Financiën eens over actualisering BTW-tarieven

De ministers van Financiën van de EU hebben een akkoord bereikt over een actualisering van de BTW-tarieven. De BTW-Richtlijn 2006 zal in verband hiermee worden aangepast. De aanpassing volgt op een voorstel van de Europese Commissie uit 2018 voor meer flexibiliteit in BTW-tarieven. De lidstaten krijgen door het nu bereikte akkoord meer ruimte bij de vaststelling van lagere BTW-tarieven, mits dit niet leidt tot concurrentieverstoring. De wijziging maakt het onder meer mogelijk een laag BTW-tarief van tussen de 0% en 5% toe te passen op zonnepanelen en livestreaming van sportwedstrijden of shows. Daarentegen is het toepassen van verlaagde BTW-tarieven op fossiele brandstoffen zoals olie, gas en steenkool vanaf 1 januari 2030 niet meer toegestaan. Vanaf 1 januari 2032 mogen ook geen verlaagde BTW-tarieven meer worden toegepast voor kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.

Fida 20216902

Europese Commissie 7 december 2021, nr. 14754/21
Belastingsoort(en) : OB
Trefwoord(en) : BTW-tarief; verlaagd BTW-tarief

Meer artikelen