Zoeken op

Zoeken op

Alles

Afschaffen giftenaftrek vennootschapsbelasting

Er is een voorgestelde wijziging dat giften niet meer aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting. Wat blijft nog wel mogelijk? Je leest het in dit artikel.

Afschaffen giftenaftrek vennootschapsbelasting

Huidige regelgeving

Onder huidige regelgeving kan een vennootschap een (niet-zakelijke) schenking aan een ANBI aftrekken van de winst voor de vennootschapsbelasting. Dit is beperkt tot maximaal 50% van de winst en € 100.000. Goedgekeurd is dat deze schenkingen niet als schenking door de DGA worden gezien en dus geen belast inkomen vormen voor de aanmerkelijkbelanghouder.

Grotere schenkingen worden door de belastingdienst wel gezien als een (verkapte) uitdeling aan de aandeelhouder. Daarover is deze DGA inkomstenbelasting verschuldigd.

Voorgestelde wijziging

De voorgestelde wijziging houdt in dat giften niet meer aftrekbaar zijn in de vennootschapsbelasting. Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de schenking rechtstreeks moet zijn gedaan door de vennootschap en bijvoorbeeld niet door de aanmerkelijkbelanghouder zelf. De giften worden niet meer gezien als uitdeling. Aanmerkelijkbelanghouders zullen dus niet geconfronteerd worden met belastingheffing als hun bv schenkt ongeacht de omvang van de gift.

Op deze wijze kunnen donateurs vanuit hun vennootschap grotere bedragen direct aan het goede doel schenken, zonder dat zij dit bedrag eerst als dividend dienen uit te keren naar privé.

Wat nog mogelijk blijft is dat via sponsoring of reclame aan goede doelen wordt gegeven, deze kosten zijn daarmee zakelijk en kunnen van de fiscale winst worden afgetrokken.