Zoeken op

Zoeken op

Alles

4 oktober, 2018

Aftrekbaarheid schenking en nieuwe aftrektarieven

Als je schenkt aan een ANBI is deze schenking aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Het kan voordelig zijn deze schenking vorm te geven in een periodieke gift, dan is deze schenking volledig aftrekbaar. Bij een periodieke gift verplicht de donateur zich om ten minste vijf jaar een bedrag te schenken aan de ANBI. Deze moet dan uiterlijk bij overlijden eindigen.

Door de volledige aftrekbaarheid in de inkomstenbelasting, tegen het huidige toptarief van (afgerond) 52%, kost een schenking van € 100 in dat geval ‘slechts’ € 48.

Eénmalige giften zijn ook aftrekbaar, echter geldt er dan een drempel (1% van het inkomen) en een plafond (max. 10% van het inkomen).

Belastingplan 2019

Op Prinsjesdag is het belastingplan 2019 bekend gemaakt. Hierin is opgenomen dat vanaf 2020 schenkingen aan ANBI’s niet meer aftrekbaar zullen zijn tegen het (dan geldende) hoogste tarief in de inkomstenbelasting. Tot 2023 wordt de aftrek afgebouwd met jaarlijkse stappen van 3%. In 2023 zal hierdoor een gift nog aftrekbaar zijn tegen een tarief van 37,05%. Dit betekent dat het fiscale voordeel van de periodieke gift aanzienlijk verminderd wordt voor donateurs die in het hoogste belastingtarief vallen.

In onderstaand overzicht is weergegeven op welke wijze dit voordeel wordt afgebouwd:

Jaar Hoogste tarief in de IB Tarief aftrek gift Kosten periodieke gift van € 100
2018 51,95% 51,95% € 48,05
2019 51,75% 51,75% € 48,25
2020 50,50% 46% € 54,00
2021 49,50% 43% € 57,00
2022 40% € 60,00
2023 37,05% € 62,95

Voor donateurs kan het voorgaande een belangrijke overweging zijn bij het aangaan van een (periodieke) schenking. Daarnaast zal, voor donateurs die reeds in een periodiek schenkingstraject zitten, de aftrek bij de reeds lopende schenking dus lager gaan uitvallen.
Voor donateurs blijft overigens nog steeds voordeliger om periodiek te schenken in plaats van eenmalig in verband met de nog geldende drempel en plafond.

Naar verwachting zal het belastingplan de komende maanden nader uitgewerkt worden.

Meer artikelen