Zoeken op

Zoeken op

Alles

12 oktober, 2022

Aanpak ANBI-belastingconstructies

Wat is de aanpak ANBI-belastingconstructies van de Tweede Kamer? Staatssecretaris Van Rij antwoordt op deze vraag. Lees verder!

Meer artikelen
Den haag binnenhof

Gebruik eigen goede doelen als belastingconstructie

De staatssecretaris heeft de vragen beantwoord van het Tweede Kamerlid Van Dijk (CDA) over gebruik eigen goede doelen als belastingconstructie. Recent is het Interdepartementaal beleidsonderzoek Vermogensverdeling (IBO) naar de Tweede Kamer gezonden, waarbij ook is ingezoomd op opmerkelijk gebruik van fiscale regelingen. Experts van de Belastingdienst hebben voor dit IBO een lijst van opmerkelijke zaken opgesteld die zij geregeld in de praktijk tegenkomen.

Geen drempelbedrag periodieke giften

Eén daarvan ziet op zeer hoge giften aan een (zelf opgerichte) ANBI. Deze zeer hoge giften worden vaak gedaan in de vorm van een periodieke gift, omdat voor de aftrek van periodieke giften geen drempelbedrag en met name geen plafond geldt, zoals bij de aftrek van gewone giften wel het geval is. Uit het IBO-onderzoek blijkt dat het om zeer hoge bedragen aan periodieke giften kan gaan.

Aftrek periodieke giften begrenzen

Daarom is het kabinet voornemens om, zoals aangekondigd in het Belastingplan 2023, de aftrek van periodieke giften per 1 januari 2023 te begrenzen tot € 250.000 per belastingplichtige en eventuele partner samen. De maatregel wordt opgenomen in een nota van wijziging op het wetsvoorstel Belastingplan 2023.

Leeg declareren van ANBI’s

In het adviesrapport “Toezicht op Algemeen Nut” van de commissie van deskundigen van 21 juni 2022 is erop gewezen dat er sprake kan zijn van het “leeg declareren” van ANBI’s. Daarmee wordt bedoeld dat een ANBI die geen of weinig activiteiten verricht, (hoge) kosten maakt voor bestuurdersactiviteiten of uitvoerende activiteiten die door bestuurders, dan wel gelieerde partijen, worden ondernomen en deze ten laste brengen van het vermogen van de ANBI. Het valt niet vast te stellen in hoeveel gevallen hier sprake van zou zijn.

Lijst opmerkelijke belastingconstructies

Op verzoek van het IBO hebben experts van de Belastingdienst een lijst van opmerkelijke belastingconstructies opgesteld die zij geregeld in de praktijk tegenkomen. Het kabinet heeft in zijn reactie op het IBO-rapport erkend dat opmerkelijke belastingconstructies te lang over het hoofd zijn gezien en dat deze moeten worden aangepakt. Het kabinet gaat zich de komende jaren inzetten om opmerkelijke belastingconstructies en ondoelmatige fiscale regelingen aan te pakken.

Meer artikelen