Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 maart, 2022

Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open

Vanaf 1 maart 2022 tot en met 31 maart 2022 17.00 uur is het voor individuele mkb-ondernemingen weer mogelijk om SLIM-subsidie aan te vragen. Dit is een subsidieregeling voor leren en ontwikkelen in het mkb.

Meer artikelen
Aanvraag SLIM

SLIM

SLIM is een subsidie bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Voor individuele mkb-ondernemingen zijn er in 2022 twee aanvraagperiodes: in maart en in september.

Subsidiabele activiteiten

De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie:

Let op!
De activiteit waarvoor subsidie wordt verkregen, moet binnen twaalf maanden worden afgerond.

Hoogte subsidie

Kleine mkb-ondernemingen kunnen maximaal 80% van de subsidiabele kosten vergoed krijgen, middelgrote mkb-ondernemingen maximaal 60%. In de meeste gevallen moet er wel voor minimaal €5.000 aan kosten gemaakt zijn. De subsidie bedraagt maximaal €25.000. Voor landbouwbedrijven ligt dit maximum op €20.000.

Wat valt onder klein mkb en wat onder middelgroot?

Een mkb-onderneming is klein als er minder dan 50 personen werkzaam zijn en de jaaromzet of het balanstotaal niet groter is dan €10 miljoen. Een mkb-onderneming is middelgroot als er minder dan 250 personen werkzaam zijn en de jaaromzet niet groter is dan €50 miljoen of het balanstotaal niet groter is dan €43 miljoen.

Let op!
Per aanvraagperiode geldt een subsidieplafond. Voor de aanvraagperiode in maart bedraagt dit €15 miljoen en voor de aanvraagperiode in september €14,2 miljoen. Bij overschrijding van dit subsidieplafond vindt toewijzing plaats door middel van loting.

Andere doelgroep

Voor samenwerkingsverbanden in het mkb en voor grootbedrijven is het ook mogelijk om een SLIM-subsidie aan te vragen. Voor deze doelgroepen gelden andere voorwaarden en bedragen. Zij kunnen in juni 2022 een aanvraag indienen.

Neem contact op

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

 

Meer artikelen