Zoeken op

Zoeken op

Alles

26 september, 2019

Accountancy; ontstaan door fraude

Op de basisschool was ik vooral goed in geschiedenis en rekenen. Omdat ik niet zoveel perspectief zag in de keuze voor geschiedenis (afgezien van leraar worden of Indiana Jones), heb ik gekozen voor de accountancy. Maar geschiedenis vind ik nog steeds interessant en daarom vertel ik graag iets over het ontstaan van het accountantsberoep.

André van ’t Hof AA RB
Adviseur MKB

Romeinen

Al in de tijd van de Romeinen waren er controleurs die een soortgelijke rol vervulden. Boeren moesten een deel van de oogst afstaan aan het rijk. Zij moesten verantwoording afleggen over de opbrengst van de oogst en op basis daarvan werd bepaald hoeveel ze moesten afdragen aan het rijk. De aanwezige controleurs stelden hierbij vragen om te bepalen of de verantwoording correct was. De functie van controleur was in dit geval een combinatie van accountant en belastinginspecteur.

Lodewijk Pincoff

In de 19e eeuw maakte Lodewijk Pincoff in Rotterdam snel carrière en speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Rotterdamse havens. Zijn activiteiten bestonden uit de handel in Afrika en de ontwikkeling van de haven- en handelsactiviteiten in Rotterdam. De zaken leken goed te gaan, maar toch nam na verloop van tijd het succes af. De groei stagneerde, schepen vergingen en er ontstond een tekort aan geld. Nieuwe financiers werden aangetrokken door het aanbieden van een hoog dividend en met dit nieuw aangetrokken geld werden eerdere geldschieters betaald (ponzifraude).

Externe controleur

De administratie van de onderneming was niet op orde. Het resultaat werd veel te rooskleurig weergegeven en de waarde van de activa was niet te bepalen. De aandeelhouders van NV Africaansche Handelsvereeniging gingen financieel het schip in. De Nieuwe Afrikaansche Handelvennootschap, opvolger van NV Africaansche Handelsvereening, stelde B.P. van IJsselstein aan als externe controleur. Hiermee was hij in feite de eerste externe accountant.

Fraudeur of cultheld

Het beroep komt, net zoals veel andere regelgeving, dus voort uit fraude. In dit geval geeft de accountant zekerheid over de financiële verantwoording aan de aandeelhouders, die niet betrokken zijn bij de dagelijkse gang van zaken van de onderneming. In Rotterdam is inmiddels een weg, plein en brug naar Lodewijk Pincoff vernoemd. Dit is niet op verzoek van accountants die hem dankbaar zijn voor het creëren van het beroep. Hij heeft het te danken aan wat hij voor de stad Rotterdam heeft betekend.

Meer informatie?

Wij helpen je graag, neem contact op met André van ’t Hof, adviseur MKB, e-mailadres: [email protected] of telefoonnummer: 088-2021750.

Meer artikelen