Zoeken op

Zoeken op

Alles

27 januari, 2021

Advieswijzer Fiscaal vriendelijk rijden 2021

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de laatste jaren de autobelastingen zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In deze advieswijzer lees je er meer over.

Rijd je in een milieuvriendelijke auto, dan heb je kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Hoewel nog beperkter, kun je ook in 2021 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

Meer artikelen
Fiscaal Vriendelijk Rijden

Bijtelling privégebruik auto

Voor de meeste nieuwe auto’s van de zaak waarmee ook privé wordt gereden, geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Alleen voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot geldt vanaf 2017 nog een lagere bijtelling van 4%. Deze bijtelling geldt ook voor 2018. Voor auto’s die in het jaar 2019 op naam zijn gesteld, geldt die lagere bijtelling van 4% tot een cataloguswaarde van € 50.000 en 22% over het meerdere. Hierop geldt een uitzondering voor auto’s zonder CO2-uitstoot op waterstof; deze auto’s houden wel een bijtelling van 4% over de gehele cataloguswaarde. Voor het jaar 2020 geldt een lagere bijtelling van 8% voor elektrische auto’s tot een cataloguswaarde van € 45.000. Deze bijtelling geldt ook voor auto’s op waterstof, maar ook nu over de gehele cataloguswaarde. Voor 2021 geldt voor elektrische auto’s een bijtelling van 12% over een cataloguswaarde van € 40.000. Voor auto’s op waterstof en zonnecelauto’s geldt in 2021 een bijtelling van 12% over de gehele cataloguswaarde.

Voor nieuwe auto’s gelden in 2021 de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

Soort auto Bijtelling CO2-uitstoot
Elektrisch 12% tot €40.000 / 22% over meerdere 0
Waterstof 12% 0
Zonnecel 12% 0
Overig 22% > 0

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat je elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto’s gedurende 60 maanden geldig. Na deze periode wordt de bijtelling vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages.

Let op! Een auto met datum eerste toelating tot de weg van uiterlijk 31 december 2016 krijgt na 60 maanden geen bijtelling van 22%, maar van 25%. Dit is alleen anders als het een auto betreft die geen CO2 uitstoot. Auto’s die geen CO2 uitstoten, krijgen in 2021 een korting van 10% op de normale bijtelling. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor een elektrische auto uit 2016 in de loop van 2021 een bijtelling gaat gelden van 15% (25% -/- 10%) tot een cataloguswaarde van € 40.000. Daarboven is de bijtelling 25%. Bovendien lopen auto’s die de periode van 60 maanden achter de rug hebben, jaarlijks mee met de wettelijke wijzigingen in de bijtelling.

Tip! Voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de bijtelling beperkt tot maximaal het bedrag dat in een jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht.

Vanaf 2026 is er nog maar één bijtellingspercentage van 22% en is er dus geen voordeel meer voor auto’s zonder CO2-uitstoot. Tot die tijd wordt de bijtelling voor auto’s zonder CO2-uitstoot in stapjes verhoogd (per 2022 en per 2025). Uiteraard geldt dit niet voor auto’s van voor die datum die nog in hun 60-maandentermijn zitten.

Een bijtelling kan overigens helemaal achterwege blijven indien jij kunt bewijzen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto hebt gereden. Woon-werkkilometers worden daarbij gezien als zakelijk, ook als je thuis gaat lunchen.

Let op! Is jouw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde in het economisch verkeer.

Milieu-investeringsaftrek

Er bestaat in 2021 geen recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor personenauto’s, wel voor bestelauto’s. Voor de waterstofpersonenauto heb je recht op maximaal 75% willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) over een bedrag van maximaal € 75.000. In 2021 geldt de milieu-investeringsaftrek (MIA) over een bedrag van maximaal € 75.000 voor de waterstof- en zonnecelpersonenauto met een CO2-uitstoot van 0 gr/km en voor volledig elektrische auto’s over een bedrag van maximaal € 40.000.

Onderstaand de regelingen op een rij.

Soort auto MIA % Vamil Maximaal investeringsbedrag
Waterstofpersonenauto 36% Ja € 75.000
Zonnecel personenauto 36% Nee € 75.000
Elektrische personenauto 13,5% Nee € 40.000
Elektrische bestelauto 36% Nee € 75.000
Waterstof bestelauto 36% Nee € 125.000

Let op! In 2021 kun je voor maximaal 10 elektrische auto’s in aanmerking komen voor de MIA.

Ook voor het oplaadstation van jouw elektrisch aangedreven auto die op jouw eigen bedrijfsterrein staat, geldt in 2021 de MIA. Het aftrekpercentage voor het oplaadstation bedraagt 36%. Laadpalen waarvan de investeringskosten minder dan € 2.500 bedragen, komen niet in aanmerking voor de MIA/VAMIL, tenzij deze samen met de elektrische auto worden aangemeld.

Melding RVO

Om in aanmerking te komen voor MIA en/of Vamil is een tijdige melding van de investering bij het RVO noodzakelijk. De investering moet worden gemeld binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Het moment van ingebruikname of facturering is daarbij niet van belang.

Motorrijtuigenbelasting

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting (mrb) is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de CO2-uitstoot van jouw auto. Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km geldt tot 2025 een vrijstelling. Voor plug-inhybrides met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gr/km geldt tot 2025 een halftarief (dat wil zeggen de helft van het tarief dat voor een gewone personenauto geldt).

Ondernemers betalen voor een bestelauto die op diesel rijdt, minder mrb. Voorwaarde is dat de bestelauto meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Dit moet je desgevraagd aannemelijk kunnen maken, maar een kilometeradministratie is niet vereist.

Bpm

Als jouw auto op kenteken wordt gezet, wordt bpm geheven. De hoogte van de bpm is voor personenauto’s gebaseerd op de CO2-uitstoot. Tot 2025 geldt nog een vrijstelling bpm voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor personenauto’s waarvoor geen vrijstelling geldt, is de bpm hoger naarmate de CO2-uitstoot groter is.

Tip! Ondernemers kunnen voor een bestelauto een beroep doen op een vrijstelling bpm. De belangrijkste voorwaarde is dat meer dan 10% van de jaarlijks gereden kilometers zakelijke kilometers zijn.

Tot slot

Het aanschaffen van een energiezuinige auto levert ook in 2021 nog een aantal fiscale voordelen op. Over deze fiscale voordelen in het algemeen heb je in deze advieswijzer kunnen lezen.

Heb je vragen of wil je advies voor jouw specifieke situatie? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen