Zoeken op

Zoeken op

Alles

13 december, 2022

Advieswijzer energielabel C voor kantoor verplicht

Kantoorpanden moeten vanaf 2023 verplicht geregistreerd zijn met een energielabel van minimaal niveau C. Dit betekent een primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per jaar. Kantoren die niet aan de eisen voldoen, lopen vanaf 2023 het risico te moeten sluiten als de handhaver dit oplegt. Je dient dan, om het pand weer open te kunnen stellen, jouw kantoor eerst zodanig energiezuiniger te maken zodat je wel aan de eisen voldoet.

Meer artikelen
energielabel C kantoor

Niet wachten met energiebesparende maatregelen

Het is van belang om niet meer te wachten met onderzoek naar de energiestatus van jouw kantoor. Is het energielabel namelijk onvoldoende, dan moet je vóór 2023 nog energiebesparende maatregelen nemen. Doe dit snel, omdat je niet de enige bent. Je loopt anders het risico dat jouw kantoor vanaf 2023 niet meer bruikbaar is.

Handhaver

Over het algemeen is de gemeente waar jouw kantoorgebouw is gevestigd, de handhaver. De gemeente kan dus optreden bij overtreding van de energielabel C-verplichting.

Uitzonderingen

Op de verplichting om een energielabel van minimaal niveau C te hebben, bestaan de volgende uitzonderingen:

Welk energielabel heeft jouw kantoor?

Heeft jouw kantoor al een energielabel, dan dien je energiebesparende maatregelen te treffen als het label D, E, F of G is. Heeft jouw kantoor energielabel A, B of C, dan voldoet jouw kantoor aan de normen. Je bent dan dus niet wettelijk verplicht verdergaande energiebesparende maatregelen te nemen. Weet je niet welk energielabel jouw kantoor heeft, dan kun je dit nagaan op de site van de Rijksoverheid.

GIS-viewer

Aanvullend kun je ook gebruikmaken van de zogenaamde GIS-viewer. Met de GIS-viewer kun je online bekijken of een kantoorgebouw al een energielabel bezit en welk label dit is.

Energielabel vernieuwd in 2021

De energieprestatie van een gebouw wordt sinds 2021 vastgesteld aan de hand van een nieuwe methode. Deze geeft aan hoe energiezuinig een gebouw is en hoe dit verbeterd kan worden. Het energielabel heeft een lettercategorie van A t/m G. Voor kantoren is het aantal plussen bij de categorie A uitgebreid tot vijf.

Heeft jouw kantoor nog geen energielabel?

In dat geval moet je advies inwinnen bij een energieadviseur. Denkt diegene dat jouw pand energiezuinig is en in aanmerking komt voor een energielabel A, B of C, dan kan de energieadviseur een labelberekening maken, registreren en afmelden.

Denkt de energieadviseur dat jouw pand in aanmerking komt voor een energielabel D, E, F of G, dan moet je energiebesparende maatregelen treffen. Ook hiervoor kun je bij een energieadviseur terecht. Deze kan op verzoek een inschatting maken van de benodigde maatregelen en de bijbehorende kosten om het kantoorpand van energielabel A, B of C te voorzien. Voor energiebesparende maatregelen bestaan diverse subsidies. Na uitvoering van de maatregelen kun je het energielabel aanvragen dat moet voldoen aan de wettelijke eisen.

Let op!
Een energielabel is tien jaar geldig. Ook de energielabels van vóór 2021 blijven tien jaar geldig.

Maatwerkadvies

Voor energiebesparende maatregelen kun je gebruikmaken van een energieprestatieadvies (EPA). Dit is een maatwerkadvies dat inzicht geeft in bouwkundige en installatietechnische verbeteringen. Een EPA-maatwerkadvies moet worden opgesteld door een gecertificeerd adviseur. Een EPA-maatwerkrapport biedt je onder meer:

Energie-investeringsaftrek

Investeringen in energiebesparende maatregelen kunnen in aanmerking komen voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Zo komt bijvoorbeeld ook een EPA-advies in aanmerking voor de EIA. Om voor de EIA in aanmerking te komen, moet jouw investering op de zogenaamde Energielijst staan. In dat geval komt jouw investering in aanmerking voor de EIA. Dit betekent dat je 45,5% (2022) van de investering als extra aftrek op de winst in mindering mag brengen.

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

Je kunt met de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) voor zakelijke gebruikers jouw gebouw verduurzamen. Dat kan met een warmtepomp en een zonneboiler. Voor bedrijven is daarnaast tot en met 31 december 2023 subsidie beschikbaar voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen.

Voorwaarden

Voor de ISDE geldt een aantal voorwaarden. Zo moet je de subsidie aanvragen voordat je de koopovereenkomst sluit. Ook moet je het apparaat in Nederland laten installeren en binnen twaalf maanden nadat je de beslissing over de subsidieaanvraag hebt ontvangen, in gebruik nemen. Ook heb je bij vaststelling van de subsidie een bewijs nodig dat een bouwinstallatiebedrijf het apparaat heeft geïnstalleerd en hiervan moet je een factuur en betaalbewijs hebben. Ook mag je het apparaat niet binnen een jaar na de datum van de vaststelling van jouw subsidie verkopen of verwijderen. Je hebt geen recht op subsidie als er al eerder subsidie is verstrekt voor het betreffende apparaat. Ook heb je geen recht op subsidie als je hiervoor al de Energie-investeringsaftrek (EIA) krijgt.

Ook verplichte energiebesparing?

Verbruikt jouw bedrijf per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas, dan ben je ook verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. Dit is de energiebesparingsplicht.

Er bestaat ook een informatieplicht energiebesparing. Dit betekent dat je moet rapporteren welke energiebesparende maatregelen je hebt uitgevoerd. Dat doe je in eLoket van de RVO.

Tip! Vanwege de huidige hoge energieprijzen heeft de overheid tal van maatregelen genomen om onder meer het mkb hierin te ontzien. Zie hier voor een overzicht.

Meer artikelen