Zoeken op

Zoeken op

Alles

8 juli, 2021

Advieswijzer Zonnepanelen op jouw woning 2021

Een particulier die gebruikmaakt van zonnepanelen op zijn woning, kan de btw met betrekking tot die zonnepanelen terugvragen. In deze advieswijzer leggen we uit wat de voorwaarden zijn.

Meer artikelen
investeringsvoordelen 2021

Europese uitspraak

Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen, leverde hij terug aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof besliste dat de heer Fuchs voor het leveren van elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet btw-ondernemer is. Hij moet dus btw afdragen over de opbrengst van de elektriciteit die hij terug levert. Hij mag echter ook de btw die hij betaalt over de aankoop en over het onderhoud van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw terugvragen

Deze uitspraak van het Europese Hof werkt ook door in Nederland en heeft tot gevolg dat jij de btw op de aankoop en op het onderhoud van zonnepanelen op jouw woning kunt terugvragen, ook als je deze als particulier aanschaft! Je moet wel bij de Belastingdienst aangemerkt staan als btw-ondernemer. Hiervoor moet je je aanmelden bij deze dienst. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks)goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden als ondernemer.

Let op! Als je je niet aanmeldt als btw-ondernemer, kun je ook geen btw terugvragen. Daarnaast mag je dan ook geen btw in rekening brengen.

Aanmelden als ondernemer voor de btw

Je kunt je eenvoudig als ondernemer aanmelden met het formulier ‘Opgaaf zonnepaneelhouders’. Je kunt dit formulier downloaden vanaf de site van de Belastingdienst. Als de Belastingdienst geen vragen heeft, ontvang je een btw-aangifte over het tijdvak waarin je de zonnepanelen hebt gekocht. Door aangifte te doen, vraag je de btw over de zonnepanelen terug. De termijn is vanaf dit jaar zes maanden na het jaar van aanschaf. Koop je in 2021 dus zonnepanelen, dan moet je de btw vóór 1 juli 2022 terugvragen.

Let op! Na deze periode kun je nog vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de zonnepanelen zijn gekocht een ambtshalve teruggaveverzoek voor de btw indienen. Wordt dit afgewezen, dan kun je niet in beroep bij de rechter.

Vergoeding voor levering

De Belastingdienst merkt je als btw-ondernemer aan als je regelmatig en tegen vergoeding stroom levert aan jouw energieleverancier. Het gaat hierbij om kleinverbruikaansluitingen (3 x 80A). Van vergoeding is alleen sprake als je van jouw energieleverancier voor de door jou geleverde stroom een bedrag ontvangt. Nederland kent de zogenaamde salderingsregeling. Hierbij wordt de door jou geleverde stroom verrekend met de door jou afgenomen stroom. Ook in het geval van saldering is echter sprake van een vergoeding voor de door jou geleverde stroom.

Tip! Indien je meer stroom verbruikt dan je levert, ben je in principe ook gewoon btw-ondernemer. In de praktijk zullen er immers altijd momenten zijn dat je meer stroom opwekt dan je op dat moment verbruikt.

Het maakt overigens niet uit of je een zogenaamde slimme meter hebt of een analoge (terugdraai)meter. Voor beide meters geldt een vergoeding.

Let op! De salderingsregeling zal vanaf 2023 geleidelijk worden afgebouwd, wat betekent dat particulieren een deel van de energiebelasting niet meer terugkrijgen van de overheid. Vanaf 2031 krijgt men de energiebelasting helemaal niet meer terug.

Het gehele btw-bedrag?

Over het algemeen zal je niet het volledige btw-bedrag terugkrijgen. Je moet namelijk btw betalen over de vergoeding voor de stroom die je terug levert en in de meeste gevallen voor de stroom die je zelf verbruikt. Daarnaast is de hoogte van jouw teruggaaf afhankelijk van het soort zonnepanelen: geïntegreerd of niet-geïntegreerd.

Geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die ook de functie van dakbedekking vervullen. Bij deze zonnepanelen mag slechts een deel van het btw-bedrag afgetrokken worden. Het deel dat betrekking heeft op de functie van dakbedekking of op de stroom die je zelf verbruikt, kun je niet in aftrek brengen.

Niet-geïntegreerde zonnepanelen

Dit zijn zonnepanelen die op bestaande dakbedekking worden aangebracht en niet als dakbedekking dienen. Bij deze zonnepanelen kunt je in principe het gehele btw-bedrag van de factuur voor de aanschaf en installatie van de zonnepanelen in aftrek brengen.

Btw-correcties

Op jouw btw-aftrek moet je dus nog een correctie aanbrengen voor de teruglevering van stroom en het privégebruik. Deze btw bereken je over de marktprijs (de prijs inclusief energiebelasting, maar exclusief btw die je voor stroom aan jouw energieleverancier moet betalen).

Forfait

Omdat in de praktijk vaak moeilijk is vast te stellen hoeveel stroom je terug levert en hoeveel stroom je zelf direct verbruikt, kan de btw-correctie ook berekend worden aan de hand van een forfait. Het forfait is afhankelijk van het opwekvermogen van uw zonnepanelen:

Opwekvermogen in Wattpiek per jaar  Forfait niet-geïntegreerde zonnepanelen  Forfait geïntegreerde zonnepanelen
0 – 1000 € 20 € 5
1001 – 2000 € 40 € 10
 2001 – 3000 € 60 € 20
3001 – 4000 € 80 € 30
4001 – 5000 € 100 € 40
5001 – 6000 € 120 € 50
6001 – 7000 € 140 € 60
7001 – 8000 € 160 € 70
8001 – 9000 € 180 € 80
9001 – 10.000 € 200 € 90

Wil je het forfait toepassen en is sprake van geïntegreerde zonnepanelen? Dan mag je slechts 1/3 van het btw-bedrag van jouw zonnepanelen in aftrek brengen.

Let op! Als je gebruikmaakt van de forfaits, mag je geen btw in rekening brengen aan jouw energieleverancier.

Je bent geen btw verschuldigd over de subsidie die je hebt ontvangen voor de aanschaf van de zonnepanelen.

Geen forfaits?

Wilt u geen gebruikmaken van de forfaits, dan dient u zelf vast te stellen hoeveel stroom u terug levert en (bij niet-geïntegreerde zonnepanelen) hoeveel stroom u direct zelf verbruikt. Uw energieleverancier moet dan btw aan u in rekening brengen over alle stroom die aan u geleverd is, zonder rekening te houden met uw terug levering. Daarnaast moet u over uw terug levering btw in rekening brengen aan uw energieleverancier.

Kleineondernemersregeling per 2020

Als jouw omzet exclusief btw minder dan € 20.000 per jaar bedraagt, kun je als ondernemer gebruikmaken van de kleineondernemersregeling. Dit geldt ook voor particulieren met zonnepanelen die zich als ondernemer hebben aangemeld. Je hoeft dan geen btw in rekening te brengen, kunt geen btw meer aftrekken en je hoeft geen btw-aangifte te doen. Je moet wel jouw omzet bijhouden.

Tip! Het is waarschijnlijk het voordeligst als je in het jaar van aanschaf nog niet voor de nieuwe regeling opteert, aangezien je dan de btw op de aanschaf van de zonnepanelen ook niet kunt terugkrijgen. Na drie jaar kun je dan alsnog voor de nieuwe regeling kiezen.

Versoepeling KOR bij geringe omzet

Wanneer je een jaaromzet van maximaal € 1.800 hebt, dan kun je de kleineondernemersregeling (KOR) voor de btw toepassen zonder dat je dit meldt aan de Belastingdienst. Ook vervalt de verplichte toepassingsduur van drie jaar en de verplichting van opzegging, wanneer je er geen gebruik meer van wil maken. De versoepeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Dus mocht jouw jaaromzet lager zijn dan € 1.800 en je hebt je nog niet gemeld bij de Belastingdienst, dan hoef je dit niet alsnog te doen.

Een belangrijke groep die van de regeling kan profiteren is die van particulieren met zonnepanelen, met name als zij slechts enkele panelen bezitten en de administratieve rompslomp niet op vinden wegen tegen het financiële voordeel. Daarnaast profiteren ook mensen die een bestaande woning kopen waarop al zonnepanelen zijn bevestigd. Zij kwamen niet in aanmerking voor een btw-teruggave, maar moesten bij aanmelding bij de KOR wel btw afdragen.

Teruggave btw op deel van woning?

Door de energieopwekking van de zonnepanelen op jouw woning wordt een deel van het pand (het dak) zakelijk gebruikt. De rechter heeft beslist dat daarom ook de btw die drukt op dit deel van het pand kan worden afgetrokken. Deze uitspraak had betrekking op een ondernemer die zijn woning voor 50% zakelijk gebruikte. Door de installatie van de zonnepanelen werd een groter deel van de woning zakelijk gebruikt en kon dus ook voor een groter deel van de woning de btw worden teruggevraagd. De Hoge Raad heeft met deze uitspraak ingestemd.

In een andere uitspraak heeft de rechtbank Noord-Holland onlangs beslist dat dit niet geldt voor een particulier, die de woning slechts zakelijk gebruikte voor het opwekken van energie via de zonnepanelen. De rechter kwam tot dit oordeel omdat de woning volgens de rechtbank naar haar aard bestemd is voor privédoeleinden. Dat bij de aanschaf van de woning rekening is gehouden met de mogelijkheid om zonnepanelen te plaatsen, is niet voldoende om te concluderen dat de woning in de hoedanigheid van ondernemer is gekocht. Ook speelt mee dat de zonnepanelen vooral bestemd zijn om het eigen energiegebruik te verminderen. Het is nog niet duidelijk of deze uitspraak ook in hoger beroep in stand blijft. Je kunt daarom in soortgelijke situaties het beste jouw rechten veiligstellen door de aftrek ook te claimen. Wijst de fiscus dit af,  dan kun je in bezwaar en beroep.

WOZ-waarde

De rechter heeft eerder beslist dat door het plaatsen van zonnepanelen de WOZ-waarde van jouw pand toeneemt. Dit betekent onder meer dat jij als eigenaar een hogere aanslag OZB krijgt en een hoger eigenwoningforfait moet opgeven bij de aangifte als je over een eigen woning beschikt. Het maakt niet uit of je geïntegreerde of niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt geplaatst. Ook het feit dat je de zonnepanelen weer kunt demonteren bij verhuizing, is niet van belang.

Tot slot

Als particulier kun je de btw op de aanschaf en onderhoud van zonnepanelen op jouw woning terugvragen. In deze advieswijzer zijn we nader ingegaan op de voorwaarden. Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Meer artikelen