Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 februari, 2022

Arbovoorzieningen niet altijd vrijgesteld voor werkkostenregeling

Op het laatste moment van 2021 is de regelgeving rondom het via de WKR vrijgesteld mogen verstrekken van Arbovoorzieningen aan werknemers aangepast. Onlangs heeft de Belastingdienst haar visie over deze wijziging gegeven. In dit nieuwsbericht zetten wij uiteen wat de regelgeving tot 2022 was, wat de vermoedelijke aanleiding is om dit te veranderen en hoe de regeling sinds 2022 is.

Meer artikelen
Werkkostenregeling 2021

Situatie tot 1 januari 2022

Tot 1 januari konden Arbovoorzieningen die rechtstreeks voortvloeien uit het arbeidsomstandigheden beleid dat de werkgever voert op grond van de Arbeidsomstandighedenwet (hierna; Arbowet) vrijgesteld door werkgevers worden vergoed.

Dit hield in dat als een werkgever het bevorderen van de algemene gezondheid van de medewerkers erg belangrijk vindt en dit opnam in haar arbobeleid, de werkgever cursussen stoppen met roken, bewegingsprogramma’s in verband met overgewicht en stoelmassages ter voorkoming van stress, vrijgesteld aan haar medewerkers kon verstrekken of vergoeden.

Wij vermoeden dat een uitspraak over gezonde maaltijden de wetgever ertoe heeft aangezet om de regelgeving te veranderen. Arbobeleid van een werkgever kan namelijk veel meer bevatten dan alleen voorzieningen die direct samenhangen met de Arboverplichtingen van een werkgever.  Wordt het ooit toegestaan in de rechtsspraak dat gezonde maaltijden tot het arbobeleid van de werkgever horen, dan is de verwachting dat hier massaal gebruik van gemaakt gaat worden. Om dit voor te zijn heeft men vermoedelijk de regelgeving aangepast.

Situatie vanaf 1 januari 2022

Sinds 1 januari 2022 worden alleen Arbo voorzieningen vrijgesteld vergoed als die direct samenhangen met een verplichting van de werkgever op grond van de Arbowetgeving. Hier wordt mee bedoeld dat alleen als sprake is van een verplichting van de werkgever op basis van de Arbowet dat een medewerker een bepaald voorwerp (helm, bureau, beeldscherm, bril) nodig heeft, de werkgever dit nog vrijgesteld kan geven of vergoeden. Is er geen verplichting? Dan is er geen vrijstelling voor de werkgever.

Voorwaarde daarbij is dat de kosten van de Arbovoorziening alleen voor rekening van de werkgever mogen komen. Er mag dus geen eigen bijdrage aan de medewerker worden gevraagd. Wordt er wel een (gedeeltelijke) eigen bijdrage gevraagd? Dan is er dus (deels) geen sprake van een Arbovoorziening die vrijgesteld vergoed kan worden.

Wat kan er wel en wat niet in 2022?

Het is niet eenduidig te vermelden voor welke voorzieningen op basis van de Arbowet verplicht door de werkgever moet worden gezorgd. Dit is afhankelijke van het type bedrijf en de individuele gezondheidssituatie van een medewerker. Zo heeft een medewerker op een bouwplaats verplicht een helm nodig. De ICT-er die altijd thuis werkt, heeft wel een ergonomisch stoel thuis nodig. Maar als hij in zijn vrije tijd graag klust, dan kan een helm niet vrijgesteld aan hem worden verstrekt.

Over het algemeen kan gesteld worden dat de volgende voorzieningen afhankelijke van de functie op basis van de Arbowet verplicht aan medewerkers moeten worden versterkt:

Voor de meeste medewerkers zijn de volgende zaken niet meer vrijgesteld:

De Belastingdienst neemt de stelling in dat als een medewerker een luxere, even veilige, uitvoering van dezelfde voorziening of upgrade van een Arbovoorziening wenst, de vrijstelling niet geldt voor de extra kosten die hiermee gepaard gaan. Wij worstelen nog met dit standpunt omdat dit in de praktijk nogal arbitrair is en wij verwachten hierover nog jurisprudentie. In welke mate is er namelijk sprake van een luxere versie en wie gaat dat bepalen? Is voor een medewerker die kiest voor een elektrisch bedienbaar sta – zit bureau sprake van een luxere versie of is dit noodzakelijk voor de medewerker?

Zoals wij in veel nieuwsbrieven afsluiten zal ook in dit geval de tijd leren hoe zich dit gaat ontwikkelen en uiteraard houden we je daarover op de hoogte.

Contact opnemen

Heb je naar aanleiding van het voorgaande een vraag of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact op met een van onze loonheffingenadviseurs van de Adviesgroep Personeel & Salaris: Jochem van den Berg. Ik sta voor je klaar!

Meer artikelen