Zoeken op

Zoeken op

Alles

12 juli, 2021

Bedrijfsopvolging: Hoge Raad en politiek

De bedrijfsopvolgingsregeling (Bor) ligt onder vuur. Dat geloven we nu al bijna een decennium maar er gebeurt steeds niks. Niet in de politiek en ook niet in de jurisprudentie. Tot 26 mei jongstleden.

mr. Olaf ten Hoopen
Voorzitter dagelijks bestuur

De bedrijfsopvolgingsregeling

De Bor voorkomt zware belastingheffing bij de overdracht van met name ouders naar kinderen van het familiebedrijf. Dat is een kleine maar heel belangrijke doelgroep. Die krijgen het malieveld niet vol als de regeling dreigt te worden versoberd. Vooral uit linkse hoek vindt men het oneerlijk. Het is immers een voordeel voor vermogende ondernemers. Gelukkig voor ondernemers is er tegengeluid. Zodat ondernemend Nederland ongestoord kan ondernemen.

Toetsing regeling

Eerst de Hoge Raad. Die heeft op 26 mei de regeling moeten toetsen. De belastingdienst was weer eens streng op de details. Wat was de discussie?

De regeling maakt schenking van een onderneming nagenoeg belastingvrij mogelijk indien de onderneming voor schenking tenminste 5 jaar in handen is geweest van de overdrager. Een ondernemer had binnen vijf jaar voor de schenking van het familiebedrijf nog een extra bedrijf aangekocht. Wij noemen dat een overname, een uitbreiding. De bedrijfsopvolging vond plaats binnen 5 jaar na die overname. De vraag die voorlag: mag de ondernemer deze aandelen mee schenken zonder een zware heffing. De Hoge Raad toonde begrip. Als een onderneming onderneemt dan is er soms een overname. Als die opgaat in het grotere geheel van de onderneming (zelfde tak van sport) dan hoeft daarvoor niet apart de vijfjaarstermijn te gelden. Dus ook dit deel van de schenking viel onder de bedrijfsopvolgingsregeling. Oppassen dus bij een opvolging. Deze discussie is nog niet helemaal een gelopen koers. Interpretatie ligt op de loer.

Moties in de politiek

Ondertussen, je houdt je hart vast, komt ook de politiek in beweging. Met twee moties. Een ruime meerderheid stemde voor de moties. Maar liefst 123 zetels. Aartsen van de vvd wil de vijfjaarstermijn bij overname van een bedrijf harmoniseren met de regelingen die in Europa gelden. Zodat er geen concurrentienadeel ontstaat. Van Haga was nog enthousiaster. Die heeft het kabinet verzocht te onderzoeken hoe de Bor kan worden verbeterd zodat er meer sprake is van een gelijk speelveld in Europa. Mooie geluiden. Ter ondersteuning van de ondernemers.

Ongewisse uitkomst

Zou Van Haga begrijpen dat uit zo’n onderzoek ter verbetering van de regeling ook kan volgen dat de Bor moet worden versoberd om te komen tot een gelijk speelveld in Europa? Ik betwijfel het. Terwijl ondernemers opgelucht adem halen, hou ik hem weer in. De politiek gaat zich er mee bemoeien. Dat had ik liever niet gehad eerlijk gezegd. De uitkomst is dan altijd ongewis.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar!

Wil je meer weten over bedrijfsopvolging? Bekijk dan de pagina’s hieronder voor meer informatie.

Meer artikelen