Zoeken op

Zoeken op

Alles

13 juni, 2019

Belastingdienst dringt bij landbouwondernemers aan op staking onderneming

Ondernemers die in hun aangifte inkomstenbelasting winst uit onderneming aangeven, hebben recht op fiscale voordelen. Bekende voordelen zijn de zelfstandigenaftrek, de mkb-winstvrijstelling en de investeringsaftrek. Hierdoor betaalt een ondernemer die winst geniet uit een eenmanszaak of uit een maatschap of een ander samenwerkingsverband over hetzelfde inkomen veel minder belasting dan een zzp’er die niet als ondernemer kwalificeert of een werknemer.

Nederlandse boer

Staking ondernemerschap

Op de vraag of er sprake is van ondernemerschap en of deze belastingvoordelen terecht worden geclaimd ontstaat geregeld discussie met de Belastingdienst. Niet alleen in de beginfase, maar ook in een later stadium kan de Belastingdienst het ondernemerschap ter discussie stellen. Als een ondernemer al enkele jaren geen winst meer maakt en zijn activiteiten afbouwt, veel land gaat verhuren, het aantal dieren terugbrengt, minder produceert, enz., dan komt er een moment dat er in fiscale zin geen sprake meer is van een onderneming. Bij een geleidelijke afbouw van de onderneming is dit moment niet altijd duidelijk aan te wijzen. De Belastingdienst duidt het einde van het ondernemerschap aan als ‘staking’ en wil op het stakingsmoment inkomstenbelasting heffen over de ‘stakingswinst’. Stakingswinst is het verschil tussen de boekwaarde van de onderneming en de werkelijke waarde op het moment van bedrijfsbeëindiging. Dit verschil wordt in fiscale termen ook wel de stille reserves genoemd. Ook een eventueel aanwezige oudedagsreserve (FOR), herinvesteringsreserve (HIR) of pachtersvoordeel valt op het moment van staking vrij en behoort tot de stakingswinst.

De inkomstenbelastingclaim op de stakingswinst kan behoorlijk oplopen, zeker als sprake is van onroerende zaken die (veel) meer waard zijn dan het bedrag waarvoor ze in de boeken staan en waarop de landbouwvrijstelling niet of slechts gedeeltelijk van toepassing is.

Momenteel is de Belastingdienst intensief bezig om landbouwondernemers die geen winst meer genieten te toetsen op hun fiscaal ondernemerschap. Als de conclusie is dat iemand zich niet langer als ondernemer kan kwalificeren, dringt de Belastingdienst erop aan om verplicht te staken. Als een ondernemer daar anders over denkt, is van belang de juiste argumenten aan te dragen vóór voorgezet ondernemerschap en indien mogelijk om de onderneming te revitaliseren, zodat deze weer winst genereert. Als aan staking niet te ontkomen valt, is van belang de ondernemer goed te adviseren om te voorkomen dat onnodig veel inkomstenbelasting moet worden betaald.

Er zijn diverse manieren om de belastingdruk te matigen. Wij denken graag met je mee en staan je graag bij met advies richting de Belastingdienst. Kijk ook eens op onze Agro webpagina.

Meer artikelen