Zoeken op

Zoeken op

Alles

3 augustus, 2020

Belastingdruk dga

Dit voorjaar is de notitie van het ministerie van financiën : “bouwstenen voor een beter belastingstelsel” gepubliceerd. Een uitgebreid onderzoek naar de belastingdruk in Nederland. Daarbij zijn beleidsopties opgenomen waar toekomstige regeringen uit gaan putten.

mr. Olaf ten Hoopen
Voorzitter dagelijks bestuur

Belastingdruk dga

Voor de dga is de huidige belastingdruk verdeeld over box 1 (salaris), box 2 (dividend) en de vennootschapsbelasting (winst van de b.v.).  Voor de ondernemer is het alleen box 1 (winst) en voor de werknemer is het ook alleen box 1 (salaris).

Vergelijking

De verschillen zijn best groot. De dga met een beperkt salaris en een hoge winstuitkering is fiscaal het voordeligst uit. Het scheelt 11,6% heffing met de werknemer.

De gebruikelijke loonregeling

Om te voorkomen dat een dga helemaal geen salaris aan zichzelf toekent vanuit zijn b.v. kent de wet loonbelasting spelregels om er voor te zorgen dat iemand die de baas is van zijn eigen b.v. zichzelf wel voldoende loon geeft.

Hoe ziet die regeling er nu uit ?

Het loon van de DGA moet tenminste zijn het hoogste van de drie volgende mogelijkheden:

Conclusie van het rapport is dat de dga in de praktijk relatief weinig salaris aan zichzelf hoeft uit te keren en dus relatief veel inkomen via dividend kan ontvangen.

Verwachte ontwikkeling

Een van de beleidsopties in de publicatie van het ministerie is om de grote heffingsverschillen tussen de vergeleken groepen te verkleinen. De manier om dat te doen is het vergroten van de directe belastingheffing bij dga’s over niet uitgekeerde resultaten. Dit zal dan belast gaan worden als arbeidsinkomen. Hiervoor zal de gebruikelijk loon regeling moeten worden aangepast. Daarnaast ligt het voor de hand dat het lage tarief van de vennootschapsbelasting op termijn gaat verdwijnen.

Heb je vragen of wil je graag advies over jouw situatie? Neem dan gerust contact op met jouw adviseur, of vind een vestiging bij jou in de buurt. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen