Zoeken op

Zoeken op

Alles

23 februari, 2023

Belastingrente VPB blijft voorlopig toch 8%!

Op 1 maart 2023 zou de belastingrente voor de VPB naar maar liefst 10,5% gaan. Staatssecretaris Van Rij heeft op 23 februari echter te kennen gegeven dat dit niet doorgaat. De hoogte van de belastingrente wordt bij de voorjaarsbesluitvorming opnieuw bekeken, en tot die tijd blijft het 8%.

Maar ook 8% is nog altijd een hoog percentage. Zorg er dus voor dat de Voorlopige aanslag (VA) goed is, zodat je zo min mogelijk belastingrente verschuldigd wordt.

Zou je belastingrente VPB ontvangen? Dan krijg je voorlopig wel 10,5%.

Fiscaal vriendelijk rijden 2023
Belastingrente VPB

Voorlopige aanslag indienen

Als de VA 2022 vóór 1 mei 2023 is ingediend, of de aangifte 2022 vóór 1 juni 2023 is ingediend, dan wordt geen belastingrente in rekening gebracht als de aanslag conform de aangifte wordt opgelegd. Denk ook aan de VA 2023.

Kijk ook de VA van oudere jaren nog eens na. Moet er later bijbetaald worden, dan wordt daarover 8% belastingrente in rekening gebracht. Om de belastingrente voor de toekomst nog wat te beperken kan een verzoek om een aanvullende voorlopige aanslag VPB worden ingediend als blijkt dat wat eerder is ingeschat toch niet goed overeenkomt.

De belastingrente voor de inkomstenbelasting blijft vooralsnog 4%. Deze rente is minimaal 4% en daarboven gekoppeld aan de wettelijke rente voor niet-handelstransacties (per 1 januari 2023 verhoogd van 2% naar 4%).

Hoe zit het eigenlijk met de belastingrente?

Als een (voorlopige) aanslag wordt opgelegd naar een te betalen bedrag, dan is vanaf zes maanden na het boekjaar tot zes weken na de datum op de (voorlopige) aanslag, belastingrente verschuldigd. Voor belastingjaar 2022 wordt het dus berekend over de periode vanaf 1 juli 2023. Is er sprake van een gebroken boekjaar? dan wordt er gerekend vanaf zes maanden na afloop van het boekjaar tot zes weken na dagtekening van de (voorlopige) aanslag.

Om belastingrente te beperken/voorkomen, moet de VA 2022 of verzoek tot herziening van de VA 2022 vóór 1 mei 2023 zijn ingediend. Voor gebroken boekjaren: deze moeten voor de eerste dag van de vijfde maand na afloop van het boekjaar worden ingediend. Belastingrente wordt ook niet verschuldigd als de aangifte vennootschapsbelasting 2022 is ontvangen voor 1 juni 2023 (voor gebroken boekjaren: voor de eerste dag van de zesde maand na afloop van het boekjaar).

Hoe wordt de hoogte van de belastingrente bepaald?

De belastingrente is, gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties, verhoogd met de herfinancieringsrente. Deze wordt door de Europese Centrale Bank vastgesteld, maar met een minimum van 8%.

Na vele jaren waarbij we te maken hadden met de 8% van het minimum, is op 1 januari 2023 de wettelijke rente voor handelstransacties flink gestegen. Hierdoor komen we uit op 10,5%. De belastingrente volgt altijd met twee maanden vertraging, waardoor we vanaf 1 maart met deze 10,5% te maken zouden krijgen. Omdat de percentages van de belastingrente bij de voorjaarsbesluitvorming opnieuw worden bekeken, is besloten de hoogte van de belastingrente tot die tijd niet aan te passen. Hiertoe wordt het Besluit belasting- en invorderingsrente, met terugwerkende kracht tot 1 maart 2023, zo spoedig mogelijk gewijzigd.

Zou je belastingrente ontvangen? Dan krijg je over 1 maart tot het moment dat het besluit wordt aangepast toch 10,5%. Dat je bij te ontvangen belastingrente wel met 10,5% rekent, is omdat de regeling niet met terugwerkende kracht ten nadele van een belastingplichtige mag worden aangepast. Vanwege de computersystemen van de Belastingdienst krijg je overigens in eerste instantie 8%, maar later zal dit automatisch aangevuld worden tot 10,5%.

Contact opnemen

Denk je dat jouw voorlopige aanslag naar boven bijgesteld moet worden? Neem dan contact op, zodat wij dat kunnen verzorgen.

Neem contact op

Meer artikelen