Zoeken op

Zoeken op

Alles

7 april, 2023

Besparen op erfbelasting door te schenken tijdens je leven

De bekendste manier om te besparen op erfbelasting, is door tijdens je leven schenkingen te doen aan bijvoorbeeld jouw kinderen of kleinkinderen. Dat wordt ‘schenken met de warme hand’ genoemd, in tegenstelling tot het ‘schenken met de koude hand’ zoals de erfenis wordt genoemd. Hierbij is het wel belangrijk om slim gebruik te maken van de vrijstelling van schenkbelasting.

Verslag Webinar Belastingheffing bij overlijden
schenken tijdens leven

Schenken tijdens leven

Door te schenken verlaag je jouw vermogen. Op het moment dat je komt te overlijden hoeft er daarom over een lager bedrag belasting betaald te worden. Daarnaast heb je hiermee de mogelijkheid om jouw kinderen of kleinkinderen een bedrag te schenken op een moment dat zij het ook echt goed kunnen gebruiken.

Fiscaal het meeste voordeel

Vanuit fiscaal perspectief levert schenken het meeste op, als er 20% erfbelasting kan worden bespaard over het geschonken deel. Dat kan worden bereikt als het geschonken bedrag aan de kinderen onder de ca. € 6.000 per jaar ligt en als dit voor kleinkinderen onder de ca. € 2.400 ligt. Want deze bedragen zijn dit jaar vrijgesteld. De bedragen worden ieder jaar geïndexeerd. Verder is er nog een eenmalige verhoogde vrijstelling van ca. € 29.000 voor kinderen, mits de kinderen nog geen veertig jaar zijn en de verhoogde vrijstelling niet eerder is gebruikt.

Hoe zit dat bij grotere vermogens?

Heb je een groter vermogen, dan kun je een bedrag schenken dat gelijk is aan de grens van de 10%. Dat is € 139.000. Zou je niet schenken, dan moeten de erfgenamen (partner en kinderen) van het grotere vermogen 20% erfbelasting betalen. Door tijdens je leven € 139.000 te schenken moet er nu wel 10% schenkbelasting worden betaald. Maar dan is die € 139.000 dus uit het vermogen bij overlijden. Er wordt nu dus 10% schenkingsbelasting betaald in plaats van 20% erfbelasting in de toekomst.

Schenken op papier

Schenken kan in contanten, per bank worden overgemaakt, maar het kan ook schuldig worden gebleven. Dit heet een schuldigerkenning. Hierbij wordt er, bijvoorbeeld aan een kind, als het ware geschonken waarna het bedrag een seconde later door het kind weer terug wordt geleend aan de ouders. Zij hebben dan dus een schuld aan hun kind. Deze schuld is in principe pas opeisbaar bij overlijden van de langstlevende. Deze manier van schenken kost op het moment van schenken dus geen liquiditeiten, hoogstens wel de schenkbelasting.

Schenkingsplan

De schuldigerkenning moet door een notaris worden opgesteld. Verder moet er door de ouders elk jaar 6% rente, daadwerkelijk worden uitbetaald aan de begiftigde. Hierdoor wordt het vermogen van ouders voor de erfbelasting ook weer verlaagd. Je kunt dit planmatig opzetten, door een schenkingsplan op te stellen en het elk jaar uitvoeren.

Hoe weet ik of ik zelf voldoende vermogen overhoud om van te leven?

Je wilt zelf uiteindelijke niet in de knel komen, omdat je je vermogen al hebt geschonken aan de volgende generatie. Om dat te voorkomen stellen we een financieel plan op, dat je helpt bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen. Het financieel plan geeft je inzicht in je huidige én je toekomstige financiële situatie.

Aan de hand van je inkomen, uitgaven en vermogen (zowel privé als zakelijk) maken we inzichtelijk of je je gewenste uitgavenpatroon kunt blijven hanteren. Daarnaast laten we zien hoe het financiële plaatje wordt als je arbeidsongeschikt raakt of komt te overlijden. Verder voeren we jouw persoonlijke wensen door in het financiële plan en maken we inzichtelijk wat jaarlijks de financiële consequenties zijn als je een schenkingsplan uitvoert.

Laat je goed adviseren

Voor het beste advies is het belangrijk om jouw persoonlijke situatie en jouw wensen te bespreken. Op basis daarvan kan bepaald worden wat voor jouw persoonlijke situatie het meest voordelig en aantrekkelijk is. Dat kan in een vrijblijvend consultmoment met Martien en/of Jacques.

Meld je daarvoor eenvoudig aan via de yes-pagina. We nemen dan binnenkort contact met je op voor het maken van een afspraak. Dat kan zowel fysiek als online. Wat jou het beste uitkomt.

Goed advies

Meer artikelen