Zoeken op

Zoeken op

Alles

25 januari, 2023

Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023

Betaalde je in 2022 bedragen aan iemand die niet bij je in dienst was of als ondernemer voor je werkte? In deze situatie moet je die bedragen deze maand, dus in januari 2023, aan de Belastingdienst doorgeven.

Meer artikelen
betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023

Renseigneringsverplichting

Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren tot en met 2021 hoefde je alleen bedragen door te geven wanneer de Belastingdienst daarom vroeg. Voor de jaren vanaf 2022 is de verplichting dit uit eigen beweging te doen. Dit geldt voor 2 groepen administratieplichtigen:

Uitgesloten betalingen

Bepaalde betalingen hoef je niet door te geven. Het betreft onder meer betalingen voor werkzaamheden die zijn verricht als vrijwilliger, werkzaamheden en diensten waarvoor een factuur is uitgereikt met omzetbelasting, de werkzaamheden en diensten die zijn verricht als werknemer en de vergoedingen voor een auteursrecht.

Let op!
Is er op de factuur geen btw vermeld omdat de opdrachtnemer een btw-vrijstelling toepast (bijvoorbeeld een medische vrijstelling of bij gebruikmaking van de kleineondernemersregeling (KOR)), ook dan moeten de betalingen worden doorgegeven.

Tip!
De renseigneringsverplichting geldt niet voor een niet in Nederland wonende of gevestigde werkgever die in Nederland geen inhoudingsplichtige is.

Aan te leveren gegevens

Het aanleveren van de gegevens moet digitaal. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

Uiterste datum 31 januari 2023

De in 2022 aan een derde betaalde bedragen dien je in de maand januari van 2023 (uiterlijk 31 januari 2023!) aan de Belastingdienst doorgeven. Dit moet je dus uit eigen beweging doen, je kunt niet wachten tot de Belastingdienst hierom vraagt. Het is mogelijk uitstel aan te vragen. Wij regelen dit graag voor je, neem hiervoor contact op met jouw adviseur.

Let op!
Naast betalingen in geld moet je ook betalingen in natura doorgeven.

Meer artikelen