Zoeken op

Zoeken op

Alles

23 september, 2021

Je kunt niet betalen? Wat nu met de al afgetrokken btw?

Soms is een ondernemer niet in staat om zijn facturen te betalen. Door de coronacrisis speelt dit in een bepaalde branche momenteel meer dan voorheen. Betaal je jouw facturen niet (op tijd)? Houd er dan rekening mee dat je (mogelijk) de btw moet terugbetalen die je eerder in aftrek bracht aan de Belastingdienst.

Meer artikelen
Betalingstermijn btw-aangifte

Terugbetalen btw na één jaar

Als een ondernemer één jaar na afloop van de betalingstermijn van een factuur deze nog niet betaald heeft, moet diegene de btw aan de Belastingdienst terugbetalen die hij eerder voor deze factuur in zijn btw-aangifte in aftrek bracht.

In de reguliere btw-aangifte

Terugbetalen gebeurt via de periodieke btw-aangifte. Is bijvoorbeeld op 20 september 2021 één jaar na afloop van de betalingstermijn verstreken, dan betaalt u de btw terug in uw aangifte van het derde kwartaal 2021 (als u per kwartaal btw-aangifte doet) of van september 2021 (als u per maand btw-aangifte doet).

Let op! Betaal je de btw niet of te laat terug? Dan kan de Belastingdienst deze btw naheffen met boete.

Betalingstermijn

Wanneer het moment van btw terugbetalen is, is afhankelijk van de betalingstermijn die je met jouw leverancier/opdrachtnemer contractueel hebt afgesproken. Heeft de factuur bijvoorbeeld een dagtekening 5 september 2020 en is de afgesproken betalingstermijn 15 dagen, dan verstreek de betalingstermijn op 20 september 2020. Heb je op 30 september 2021 nog steeds niet betaald? Dan betaal je de btw, die je eerder in aftrek bracht, terug in jouw btw-aangifte derde kwartaal of september 2021.

Let op! Is geen betalingstermijn afgesproken, dan geldt de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na ontvangst van de rekening. In bovenstaand voorbeeld verloopt het jaar dan op 4 oktober 2021. Doe je per maand btw-aangifte, dan betaal je de btw terug als je op 31 oktober 2021 nog steeds niet betaald hebt. Doe je per kwartaal aangifte, dan ligt deze termijn op 31 december 2021.

Alsnog betalen rekening

Betaalde je de btw terug aan de Belastingdienst en betaal je later alsnog de factuur aan jouw leverancier/opdrachtnemer? Dan kun je de btw weer in aftrek brengen in jouw periodieke btw-aangifte.

Mocht je vragen hebben over dit onderwerp en de eventuele btw-gevolgen voor jouw onderneming, dan kun je contact opnemen met de btw-adviesgroep van Moore MTH.

Mocht je de kamerbrief op je gemak willen doorlezen. Klik dan hier.

Meer artikelen