Zoeken op

Zoeken op

Alles

14 april, 2022

Boekenonderzoek in een overname, dat kost toch geld?

Een boekenonderzoek, ook wel bekend als due diligence (DD), wordt in een overname vaak gezien als een noodzakelijk kwaad. Koper en verkoper onderhandelen al tijden met elkaar, ze hebben informatie uitgewisseld en na een lange en vruchtbare introductie en onderhandelingsfase kan een intentieverklaring door beide partijen getekend worden. Waarom dan nog een due diligence-fase, we zijn er toch uit?

Peter Haverbeke
Adviseur Corporate Finance

Waarom is due diligence belangrijk?

Due diligence is van belang omdat de koper bij een overname, van rechtswege een onderzoeksplicht heeft. Met andere woorden; zij mogen wat de verkoper vertelt, niet zomaar aannemen. Een boekenonderzoek helpt om aan die onderzoeksplicht te voldoen en je kunt het vergelijken met de bouwtechnische keuring van een huis.

Een boekenonderzoek kan op velerlei vlakken plaatsvinden; financieel, fiscaal, commercieel/markt, of een technische due diligence. Tijdens een boekenonderzoek, dat vaak (deels) door een externe partij wordt gedaan, gaan de vragen nét een slag dieper dan tijdens de introductie- en onderhandelingsfase. Het due diligence uitbesteden helpt bij het maken van objectieve analyses. Want de onderzoeker kijkt met een ‘outside-in-blik’ naar de targetonderneming en heeft daarbij niet de roze bril op, die koper en verkoper mogelijk wel op hebben.

Waardevol voor zowel koper als verkoper

Een boekenonderzoek vergt een investering, meestal vanuit de koper. Maar het is van grote waarde voor beide partijen. Worden er geen onverwachte items gevonden tijdens het onderzoek, dan is dat een (externe) bevestiging voor de koper, dat de verkoper volledig en juist is geweest in zijn informatieverstrekking. Worden er wél onverwachte items gevonden, dan wordt de koper behoed voor het betalen van een (te) hoge prijs en worden de spreekwoordelijke ‘lijken in de kast’ voorkomen. Dat laatste kan tot nare situaties leiden als dit pas na overdracht (closing) aan het oppervlak komt.

Vereiste voor financiering

Kortom; een professioneel due diligence is essentieel in iedere overname. Enerzijds om de juiste prijs te bepalen en anderzijds om risico’s nadien te beperken. Tevens kan een due diligence-rapport een vereiste zijn voor de bank in het kader van de financiering van de overname.

Meer informatie of advies nodig?

Overweeg jij ook een aankoop? Of ben je hier misschien al mee bezig? Wij adviseren je graag over onze due diligence-dienstverlening. Neem daarvoor contact op met een van onze adviseurs via [email protected]

Neem contact op

Meer artikelen