Zoeken op

Zoeken op

Alles

3 november, 2020

Boete Arbowet met terugwerkende kracht verlaagd?

Als je na een overtreding van de arbeidsomstandighedenwetgeving een bestuurlijke boete krijgt opgelegd door de Inspectie SZW en aansluitend adequate maatregelen neemt, dan kan de boete met terugwerkende kracht verlaagd worden met 12,5%. Dat is geregeld in een aanvulling op de Arbowet ingaande 13 oktober 2020.

Meer artikelen
Noteren - schrijven

Voorwaarden voor korting

Wanneer de Inspectie SZW in jouw onderneming een verwijtbare overtreding constateert, dan kun je een bestuurlijke boete krijgen. Zo’n boete mag worden opgelegd zonder tussenkomst van de rechter. Als je daarna jouw goede wil toont door direct de juiste maatregelen te treffen, is het mogelijk dat je een vermindering van 12,5% van de opgelegde boete krijgt.

De maatregelen die jij als werkgever neemt, moeten wel aan twee voorwaarden voldoen. Ze moeten enerzijds dezelfde of een vergelijkbare overtreding in de toekomst voorkomen en anderzijds moeten de maatregelen zo snel mogelijk na het constateren van de overtreding worden genomen.

Matigingsprincipe

Er bestaat in de Arbowet al een zogenaamd matigingsprincipe bij het opleggen van een boete. Als er een overtreding geconstateerd wordt waar jij wel gedeeltelijk, maar niet volledig, maatregelen hebt genomen, kun je een boete krijgen dat met een bepaald percentage is verlaagd. Nu is daaraan dus toegevoegd dat je ook nog een matiging kunt krijgen met terugwerkende kracht. Bovendien wordt de korting van 12,5% opgeteld bij het percentage van een eventuele eerdere matiging. Je kunt echter nooit op nul uitkomen.

Meer artikelen