Zoeken op

Zoeken op

Alles

1 november, 2021

BOX 3: MAAK BEZWAAR!

Een belastingheffing mag volgens het Europees Verdrag voor de Rechten van de mens geen excessieve last zijn. Dat is onze inkomstenbelasting naar onze mening wel.

mr. Olaf ten Hoopen
Voorzitter dagelijks bestuur

Box 3

In Box 3 wordt  een belasting van 31 procent geheven over de inkomsten uit vermogen. Dat is  op zich niet zo erg. Maar de inkomsten worden niet vastgesteld op basis van de werkelijkheid. De wet veronderstelt een (fictief) rendement van meestal 4,5%  tot 5,69 %. Er is geen tegenbewijs mogelijk. Dus je hebt geen mogelijkheid om aan te tonen dat je werkelijke rendement veel lager is. Uit recent onderzoek -uitgevoerd op last van onze Staatssecretaris- blijkt dat het invoeren van een dergelijke tegenbewijsregeling ook in de toekomst niet zal gaan gebeuren omdat het te complex is.

Ondertussen is het rendement op spaargeld zelfs negatief (ongeveer -0,5%)  geworden. Dus je betaalt aan de bank voor je spaargeld. Een negatief rendement. En toch moet je tot 31% over 5,69% aan belasting betalen over je negatieve inkomsten. Dus moet je nog eens ruim 1,75% van je vermogen afstaan. De belastingdienst is ruim drie keer zo duur als de bank. Dat mag je best excessief noemen. Bij heffing over een werkelijk rendement zou je eigenlijk zelfs geld terug moeten krijgen van de belastingdienst.

Veel ondernemers vluchten met hun geld de B.V. in. Daar wordt spaargeld wel gewoon belast over het werkelijke rendement en krijg je geld terug.  In de politiek vinden ze daar wat van. Immers ‘’gewone mensen’’ hebben die mogelijkheid niet. Maar omgekeerd vindt de rechter wat van de slechte wetgeving in box 3.  En wij ook. Het is gewoon knudde.

De wetgever heeft bij het opstellen van de wet  gesteld dat een tegenbewijsmogelijkheid niet nodig is omdat je toch wel makkelijk -zonder risico’s- het fictieve rendement kan halen. Dat is in deze tijd lariekoek. Daarom adviseren wij onze klanten om bezwaar te maken tegen box 3 heffingen. Er is gewoon sprake van een veel te zware en dus onredelijke heffing die strijdig is met Europees recht.

Een bezwaar tegen de heffing dien je in binnen 6 weken na de definitieve aanslag. Opletten dus! De belastingdienst zal niet onmiddellijk uitspraak doen, maar het als een massaal ingediend bezwaar beschouwen. Dat betekent dat je pas een uitspraak kunt verwachten nadat een rechter hierover principieel heeft beslist in een andere zaak.

Ongelooflijk dat intussen onze wetgever maar niet ingrijpt. Dit probleem speelt al jaren. En het verweer van onze overheid wordt steeds slechter omdat een risicoloos rendement in deze tijd verder weg is dan ooit.

Update 1 november 2021

Op 1 november 2021 heeft Advocaat-Generaal Niessen advies gegeven over de box 3-heffing. A-G Niessen komt in de algemeen belangrijkere procedures vooraf met een advies aan de Hoge Raad. Dit advies wordt lang niet altijd gevolgd, maar kan reden zijn om bezwaar te maken tegen de nog openstaande aanslagen inkomstenbelasting van de box 3-heffing.

Het huidige box 3 kent een verwacht rendement op spaargeld en belegging (in 2021 resp. 0,03% en 5,69%). Hierbij geldt dat bij een vermogen tot €100.000 67% wordt gespaard en 33% wordt belegd. Bij een vermogen tussen de €100.000 en €1 miljoen is de verhouding 21%/79%. Boven het miljoen wordt het vermogen volledig belegd. Dit betekent dat bij een hoger vermogen meer wordt belegd. Dit komt natuurlijk niet overeen met hoe mensen in werkelijkheid met hun vermogen omgaan. De A-G is van mening dat dit in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en daarom niet op de huidige wijze mag worden toegepast.

Wil je bezwaar maken? Neem dan contact op met jouw adviseur binnen Moore MTH.


Vond je dit een interessante blog? Bekijk hier meer blogs.

Lees blogs

Meer artikelen