Zoeken op

Zoeken op

Alles

22 april, 2021

BTW-tarief medisch hulpmiddel

Hof Den Haag oordeelt dat het verlaagde BTW-tarief niet van toepassing is op de levering van Gladskin. Voor de Gladskin-producten is namelijk geen handelsvergunning verleend. Ook is er geen sprake van een vergelijkbaar gebruik ten opzichte van niet-receptplichtige producten.

Meer artikelen
BTW-tarief medisch hulpmiddel

Geen handelsvergunning, geen verlaagd btw-tarief medisch hulpmiddel

X bv houdt zich onder meer bezig met de vervaardiging en levering van Gladskin, een farmaceutisch product. Gladskin wordt toegepast bij huidaandoeningen en huidirritaties. In geschil is of het verlaagde BTW-tarief van Tabel I post a.6 van toepassing is op de levering van Gladskin.

Hof Den Haag oordeelt dat het verlaagde BTW-tarief niet van toepassing is op de levering van Gladskin. Voor de Gladskin-producten is namelijk geen handelsvergunning verleend als bedoeld in art. 1 onderdeel lll Geneesmiddelenwet. Het hof benadrukt hierbij dat tussen de producten van X bv en de producten waarvoor het verlaagde BTW-tarief geldt, wezenlijke verschillen bestaan. Verder is de wetgever bij de vormgeving van Tabel I post a.6 binnen de grenzen van de EU-regelgeving op BTW-gebied gebleven.

Bron: Taxlive.nl

Meer artikelen