Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 oktober, 2021

Welke cao en welk bedrijfstakpensioenfonds is op jouw bedrijf van toepassing?

In de praktijk komt het regelmatig voor dat ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten wijzigen. Vaak wordt vergeten dat wijzigingen invloed kunnen hebben op de toepasselijkheid van de cao en/of het bedrijfstakpensioenfonds.

Pas je de juiste cao toe en ben je als werkgever aangesloten bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds? Voorkom onaangename verrassingen.

Meer artikelen
Cao en bedrijfstakpensioenfonds

Wijzigingen in activiteiten

Bij ondernemen hoort dat soms wijzigingen plaatsvinden in de activiteiten van een onderneming. Dit geldt bij het afstoten of uitbreiden van bepaalde bedrijfsactiviteiten of het starten van nieuwe activiteiten, maar ook na bijvoorbeeld een overname. Let dan op of je de juiste cao toepast, maar ook aangesloten bent bij het juiste bedrijfstakpensioenfonds. Het tijdig controleren van de werkingssfeerbepalingen voorkomt vorderingen op basis van het toepassen van de verkeerde cao en/of een onjuist pensioenfonds. Dit geldt ook als een nieuwe cao wordt afgesloten.

Op welke activiteiten is de cao/het bedrijfstakpensioenfonds van toepassing?

Een vast onderdeel van iedere cao is een bepaling waarin is opgenomen op welke bedrijfsactiviteiten de cao van toepassing is. Deze bepaling wordt ook wel de werkingssfeerbepaling genoemd. Zeker bij wijziging van de bedrijfsactiviteiten is het daarom van belang om te controleren of de cao eigenlijk nog wel van toepassing is.

Bedrijfstakpensioenfondsen kennen in hun Verplichtstellingsbesluit eigen werkingssfeerbepalingen, die niet altijd een op een overeenstemmen met de in de sector geldende cao.

Tip! Controleer de werkingssfeerbepaling van zowel de cao als het bedrijfstakpensioenfonds. Het is mogelijk dat de werkingssfeer vanwege ontwikkelingen in de branche is aangepast. Dit geldt ook als je je bij een andere werkgeversorganisatie aansluit of als cao’s worden samengevoegd.

Vorderingen

Als de werkingssfeer niet tijdig wordt gecontroleerd, wordt een werkgever meestal pas hiermee geconfronteerd als een werknemer, een sociaal fonds of een pensioenfonds zich meldt met een vordering, bijvoorbeeld omdat er een te laag loon is betaald of als niet voldaan is aan de afdrachtverplichting op basis van de mogelijk wel toepasselijke bedrijfstakpensioenregeling.

Let op! Alle vorderingen op basis van het toepassen van de verkeerde cao verjaren pas na vijf jaar, zodat deze flink kunnen oplopen. Voor het niet deelnemen aan het juiste bedrijfstakpensioenfonds kan deze termijn nog fors langer zijn.

Plan van aanpak

Om onaangename verrassingen te voorkomen, is het verstandig om na wijzigingen in jouw organisatie of bij aanvang van een nieuwe cao altijd de werkingssfeerbepaling van de door jou toegepaste cao er op na te slaan. Daarbij is het van belang kritisch te kijken naar de uren die binnen jouw organisatie aan de verschillende bedrijfsactiviteiten worden besteed, dan wel naar de omzet die met de diverse activiteiten wordt gerealiseerd. Bij veel cao’s zijn dat de belangrijkste criteria.

Vooral pensioenfondsen met hun eigen werkingssfeerbepalingen en sociale fondsen cao’s maken daarnaast gebruik van de bedrijfsomschrijving in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Zorg er dus voor dat deze overeenstemt met de daadwerkelijke activiteiten. Als het onduidelijk is of een cao/bedrijfstakpensioenfonds wel of niet van toepassing is, is het verstandig een externe partij te vragen dit te onderzoeken.

Conflictsituatie

Het komt in de praktijk soms voor dat er twee cao’s van toepassing zijn op een onderneming. In dat geval bieden de cao’s soms zelf uitkomst door een bepaling over eventuele voorrang van de ene cao boven de andere. Vaak kunnen ook de werkgeversorganisaties die betrokken zijn bij de cao’s aangeven hoe er met deze situatie moet worden omgegaan.

Heb je een vraag over een toepasselijke cao of een bedrijfstakpensioenfonds? Neem dan gerust contact met ons op. Of stel je vraag rechtstreeks aan arbeidsrechtadviseur Albertje Pepping, of aan één van onze personeelsadviseurs Els MeijerJorgine van OudshoornMargreet Corporaal en Sharon Broeren. Wij staan voor je klaar!

Meer artikelen