Zoeken op

Zoeken op

Alles

15 maart, 2019

Controleer berekening LIV en LKV

Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat je het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt.

Nieuwsbrief items
Rekenmachine 2

LIV

Het LIV is een tegemoetkoming voor de loonkosten van werknemers die tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar en is afhankelijk van het aantal verloonde uren. Deze dienen per jaar minstens 1.248 te bedragen, anders kom je niet voor de tegemoetkoming in aanmerking.

LKV

Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV bedraagt maximaal € 6.000 per werknemer per jaar.

Het UWV haalt de benodigde gegevens uit jouw ingediende loonaangiften over 2018 en uit de polisadministratie.

Het is daarom van belang na te gaan of alle werknemers die aan de voorwaarden voldoen, op de berekening staan vermeld. Ook is van belang of hun gegevens kloppen, zoals het aantal verloonde uren.

Let op!
Eventuele fouten kun je nog tot 1 mei aanpassen via het indienen van een correctie.

Bezwaar

Correcties na deze datum worden niet meer verwerkt. Je kunt dan alleen nog in bezwaar tegen de definitieve toekenning van het LIV en LKV, die je in augustus toegestuurd krijgt.

Meer artikelen