Zoeken op

Zoeken op

Alles

11 maart, 2021

Controleer de voorlopige berekeningen WTL

Werkgevers ontvangen uiterlijk voor 15 maart 2021 een brief van het UWV met daarin de voorlopige berekeningen voor de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

Meer artikelen
controleer berekeningen WTL

Controleer de voorlopige berekeningen

Wij adviseren om deze berekeningen goed te controleren op volledigheid en juistheid van de gegevens. Het ontbreken van een medewerker op de voorlopige berekening kan er voor zorgen dat je per medewerker tot max. € 6.000 minder aan tegemoetkoming ontvangt.

Je hebt nog de mogelijkheid om tot en met 30 april 2021 via de aangifte loonheffingen een correctie over het jaar 2020 in te sturen naar de Belastingdienst. Als de correctie na deze datum is ontvangen bij de Belastingdienst dan wordt deze niet meer meegenomen bij de definitieve toekenning van de tegemoetkoming en loop je het risico dat je niets ontvangt.

Wat is de WTL?

De WTL bestaat uit drie vormen van tegemoetkomingen:

De tegemoetkomingen worden berekend aan de hand van de verloonde uren uit de loonaangifte. In maart van het volgende kalenderjaar stuurt het UWV een voorlopige berekening waardoor jij kunt nakijken of de verloonde uren en het recht op een tegemoetkoming goed verwerkt zijn in jouw loonaangifte. In juli ontvang je de definitieve beschikking en uiterlijk 1 september zorgt de Belastingdienst ervoor dat de tegemoetkoming op jouw bankrekening is gestort.

Deze drie tegemoetkomingen kennen allen hun eigen voorwaarden en verschillende tegemoetkomingsbedragen. De voorwaarden zijn zo divers dat ze niet in een handig overzicht te plaatsen zijn. In onderstaand overzicht geven wij de belangrijkste kenmerken voor de regelingen weer.

Regeling/ belangrijkste kenmerken LKV LKV Jeugd-LIV
Voor wie – Nieuwe medewerker > 56 jaar met WW uitkering
Arbeidsgehandicapte medewerkers
– Medewerker behorend tot Doelgroep banenafspraak of Scholings belemmerd
Herplaatste medewerker
– Medewerkers met gemiddeld uurloon tussen 10,29 en 12,87 (bedragen 2020) – Medewerkers tussen 18 en 21 jaar oud met gemiddeld uurloon afh. van leeftijd tussen 5,19 en 10,29 (bedragen 2020)
Wanneer Doelgroep verklaring tijdig aangevraagd en ontvangen van UWV of gemeente
– Juiste LKV aangevraagd via loonaangifte
– Minimaal 1248 uren in 2020 – Geen extra vereisten
Hoeveel (2020) – Afhankelijk van soort LKV tussen 1,01 en 3,05 per verloond uur en max tussen 2000 en 6000 per jaar per medewerker – 0,51 per verloond uur met max. van 1000 per medewerker – Afhankelijk van leeftijd tussen 0,07 en 0,30 per verloond uur met max tussen 135,20 en 613,6 op jaarbasis

Wat kan ik controleren?

Heb je naar aanleiding van het voorgaande en andere vraag? Neem dan gerust contact op met de salarisadviseurs of één van onze loonheffingenspecialisten van de Adviesgroep Personeel & Salaris: Jochem van de Berg. Ik sta voor je klaar.

Meer artikelen