Zoeken op

Zoeken op

Alles

14 april, 2021

Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV

Als je in 2020 recht had op het lage-inkomensvoordeel (LIV), het jeugd lage-inkomensvoordeel of het loonkostenvoordeel (LKV), heb je half maart van het UWV een voorlopige berekening ontvangen. Controleer deze goed, want fouten kun je nog maar tot en met 1 mei corrigeren.

Meer artikelen
berekening LIV en LKV

LIV, jeugd-LIV en LKV

Bovengenoemde regelingen zijn een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers met een laag loon, jeugdigen met een laag loon en werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst hebben. In de berekening zie je voor welke werknemers je recht hebt op een tegemoetkoming en voor welk bedrag.

Aangifte onjuist?

De tegemoetkomingen worden gebaseerd op jouw aangiften loonheffingen. Zit hierin een fout, dan dien je jouw aangifte te corrigeren. Doe je dit niet, dan kan het zijn dat je geen of minder tegemoetkoming krijgt dan waar je recht op hebt. Krijg je door een fout te veel aan tegemoetkoming, dan wordt dit later teruggevorderd. Daarbij kan een boete opgelegd worden en rente worden geheven.

Extra aandacht: doelgroepverklaring

Voor het LKV heb je een doelgroepverklaring nodig. Was jouw aanvraag op 31 januari 2021 nog in behandeling, dan staat dit LKV niet in de voorlopige berekening. Zodra de doelgroepverklaring LKV wordt toegekend, kun je dit nog tot uiterlijk 1 mei via een correctie doorgeven aan de Belastingdienst.

Extra aandacht: overgangsregeling

Kom je in aanmerking voor de overgangsregeling premiekorting oudere of arbeidsgehandicapte werknemer, dan dien je in jouw aangiften over 2020 aan te geven dat je het LKV aanvraagt voor jouw werknemer. Als je dit vergeten bent, is er geen LKV toegekend in de voorlopige berekening. Ook in dat geval dien je uiterlijk 1 mei een correctie naar de Belastingdienst te sturen.

Contact

Heb je geen voorlopige berekening ontvangen of twijfel je of deze juist is? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. De termijn om nog correcties in te dienen eindigt op 1 mei 2021.

Wil je meer weten over het loonkostenvoordeel, het lage inkomensvoordeel of het jeugd LIV? Lees dan verder op de site van het UWV.

Meer artikelen