Zoeken op

Zoeken op

Alles

27 januari, 2022

Een controleverklaring, wat is dat nou eigenlijk?

De uitkomsten van een controle geven we weer in een controleverklaring bij de jaarrekening. Maar wat is een controleverklaring nou eigenlijk en waarom is deze belangrijk?

Melanie Hermans

Wanneer is een onderneming controleplichtig?

Een controleverklaring is een accountantsverklaring met betrekking tot een uitgevoerde controle op een financieel rapport, in de meeste gevallen betreft dit een jaarrekening. Voor gebruikers van de jaarrekening geeft een controleverklaring de zekerheid dat de jaarrekening vrij is van afwijkingen. Een controleverklaring bij de jaarrekening is verplicht bij middelgrote en grote ondernemingen en ondernemingen zijn wettelijk controleplichtig als twee opeenvolgende jaren wordt voldaan aan twee van de volgende drie voorwaarden:

• Het balanstotaal is groter dan € 6.000.000
• De netto-omzet over het boekjaar is groter dan € 12.000.000
• Er zijn meer dan 50 fulltime personeelsleden (FTE) in dienst

Daarnaast zijn er ook ondernemingen die kiezen voor een vrijwillige controle. Redenen hiervoor zijn onder andere dat de bank, aandeelhouders of subsidieverstrekkers een controleverklaring eisen bij de jaarrekening.

Welke soorten controleverklaringen zijn er?

Er bestaan vier verschillende soorten strekkingen van een controleverklaring:

Tekeningsbevoegdheden

Accountants die staan ingeschreven in het accountantsregister bij het NBA zijn bevoegd om een controleverklaring af te geven. Hierbij zijn registeraccountants (RA) altijd bevoegd om een controleverklaring te ondertekenen en zijn accountant-administratieconsulenten (AA) alleen bevoegd als ze in het bezit zijn van een controlevergunning.

Verplichte onderwerpen controleverklaring

De controleverklaring omvat een aantal verplichte elementen, zoals bijvoorbeeld het oordeel en de basis voor het oordeel. Ook worden in de controleverklaring de verantwoordelijkheden van zowel het bestuur als de accountant beschreven. Als er sprake is van onzekerheid over de continuïteit van een onderneming, zijn wij verplicht een paragraaf hierover op te nemen in de controleverklaring.

Meer weten over de controleverklaring?

De komende jaren staan ons nog verschillende veranderingen te wachten. Zo is het vanaf het boekjaar 2022 verplicht om in alle controleverklaringen te rapporteren over continuïteit en over fraude. Wij houden je over deze ontwikkelingen graag op de hoogte! Heb je verder nog vragen over de controleverklaring? Neem dan contact op met mij.

Melanie Hermans

Meer artikelen