Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 maart, 2023

Coronabelastingschulden: wat zijn jouw mogelijkheden?

Tijdens de coronacrisis konden bedrijven ervoor kiezen om de betaling van hun belastingschulden tijdelijk uit te stellen. Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van deze schulden starten. Inmiddels blijkt dat meer dan 103.000 ondernemers achterlopen met die aflossingen.

Als jij moeite hebt om aan de aflossingsverplichting te voldoen, zijn er misschien mogelijkheden. Zit je wat ruimer in jouw jas, dan kan het daarentegen financieel aantrekkelijk zijn om eerder af te lossen.

Meer artikelen
Coronabelastingschulden

Betalingsregeling coronabelastingschuld

De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 worden afgelost. Dit moet maandelijks in gelijke termijnen. Je hebt hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor deze betalingsregeling is dat je je ook aan de maandelijkse aflossing houdt. Een andere voorwaarde is dat je tijdig juiste belastingaangiften (onder meer btw en loonheffing) moet indienen voor belastingen vanaf 1 oktober 2022. Daarnaast moet je tijdig en volledig de betalingen doen die daaruit voortvloeien.

Brief Belastingdienst

De Belastingdienst stuurt momenteel brieven aan ondernemers die volgens de Belastingdienst niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling voldoen. De Belastingdienst vraagt zo snel mogelijk eventuele betalingsachterstanden in te lopen.

Let op!
Als je niet aan de voorwaarden van de betalingsregeling voldoet, heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om de betalingsregeling in te trekken. Dat doet de Belastingdienst niet nu meteen al. Als je jouw betalingsachterstand in april nog niet hebt ingelopen, ontvang je half april nogmaals een brief. Als je daarna niet binnen 14 dagen jouw betalingsachterstand inloopt, ontvang je vanaf half mei een beschikking van de Belastingdienst waarin de betalingsregeling wordt ingetrokken. Vanaf half juni 2023 start de Belastingdienst de invordering dan op.

De Belastingdienst zal nog niet de betalingsregeling intrekken als je maar één aflossingstermijn achterloopt, maar je moet dan wel aan de overige voorwaarden van de regeling voldoen. Voorlopig stelt de Belastingdienst zich in dit soort gevallen nog coulant op.

Mogelijkheden coronabelastingschulden

Lukt het niet om aan de voorwaarden van de betalingsregeling te voldoen? Dan zijn er nog mogelijkheden. Hiermee kun je misschien voorkomen dat de Belastingdienst de betalingsregeling uiteindelijk intrekt. Zo kun je verzoeken de schuld in zeven in plaats van vijf jaar af te lossen. Ook kun je verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. Tot slot kun je ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg van zo’n verzoek is wel dat jouw af te lossen maandbedragen die daarna nog volgen, hoger worden.

Let op!
Voor deze mogelijkheden gelden ook voorwaarden. Onze adviseurs kunnen je hierover adviseren.

Mogelijkheden lopende betalingsverplichtingen

De Belastingdienst heeft de mogelijkheid om je betalingsregeling voor jouw coronabelastingschulden in te trekken als je jouw nieuw opkomende betalingsverplichtingen niet voldoet, die na 1 oktober 2022 zijn ontstaan. Je kunt voor deze belastingschulden geen aanvullend uitstel krijgen of een betalingsregeling treffen.

Tip!
Voor belastingschulden die je vóór 1 oktober 2022 opbouwde is, onder voorwaarden, wel aanvullend uitstel van betaling mogelijk.

Invorderingsrente loopt op

Je betaalt invorderingsrente over jouw opgebouwde coronabelastingschuld. Die was een tijdje 0,01%, maar bedraagt op dit moment alweer 2%. Per 1 juli stijgt deze rente naar 3% en per 1 januari 2024 naar 4%. Is het voor jou mogelijk jouw coronabelastingschuld sneller af te lossen? Dan scheelt je dat dus flink aan te betalen rente. Bijna 22.000 ondernemers kozen al voor deze oplossing en losten hun coronabelastingschuld volledig af. Uiteraard hoef je niet volledig af te lossen om rente te besparen. Ook als je een gedeelte eerder aflost, scheelt dat jou rente.

Meer artikelen