Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 juli, 2020

Crediteurenbescherming van een bv

Eén van de grote verschillen tussen de besloten vennootschap (bv) en vennootschap onder firma (vof), is dat je als eigenaar van een besloten vennootschap niet hoofdelijk aansprakelijk bent voor de schulden van de bv. Dit kan een reden zijn om te kiezen voor de bv. De crediteuren van een vof worden ‘beschermd’ doordat zij bij ieder van de firmanten in privé de openstaande schuld kunnen opeisen als de vof niet betaalt. Bescherming van de crediteuren van een bv is in de wet geregeld.

André van ’t Hof AA RB
Adviseur MKB

Aandelenkapitaal is verleden tijd

In het verleden moesten de aandeelhouders bij de oprichting van een bv, kapitaal storten. In het guldentijdperk bedroeg dit 40.000 gulden, wat in het eurotijdperk € 18.000 werd. Dit aandelenkapitaal was bedoeld als risicokapitaal dat niet mocht worden uitgekeerd aan de aandeelhouders, met het oog op de belangenbescherming van de crediteuren. Bij de invoering van de flex-bv in 2012 is dit aangepast en hoeft bij de oprichting van een bv maar € 0,01 te worden gestort. Maar er is nog steeds een regelgeving om de belangen van crediteuren te beschermen.

Uitkeringstoets dividenduitkering

Aandeelhouders mogen op basis van de huidige wetgeving namelijk alleen dividend uitkeren als het eigen vermogen van de bv hierdoor niet lager wordt dan de wettelijke en statutaire reserves. Daarnaast moet het bv-bestuur beoordelen of de bv in staat is om haar opeisbare schulden te blijven betalen, nadat er dividend is uitgekeerd. Als blijkt dat het bestuur de dividenduitkering ten onrechte heeft goedgekeurd, zijn de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort dat is ontstaan. Vooral in de huidige (corona)tijd is het lastig om in te schatten wat er op je af gaat komen als onderneming.  Het is daarom raadzaam voorzichtig te zijn met het uitkeren van dividend en dit besluit mogelijk uit te stellen.

Wettelijke en statutaire reserves

De eerdergenoemde wettelijke en statutaire reserves zijn reserves die moeten worden aangehouden zodat dat de toename van de reserves, als het gevolg van opwaardering van activa, niet kan worden uitgekeerd aan aandeelhouders. Veel voorkomende reserves zijn:

Twijfel je bij het uitkeren van het dividend? Neem dan contact op met André van ’t Hof, adviseur MKB, [email protected] of 088-2021750 om de situatie door te nemen.

Meer artikelen