Zoeken op

Zoeken op

Alles

11 maart, 2021

DAC6/MDR: de redelijkheid in de wetgeving is zoek dus is kennis essentieel

Uiterlijk 28 februari moesten belastingplichtigen mogelijk agressieve grensoverschrijdende fiscale constructies, waarvan de eerste stap van implementatie is gezet tussen 25 juni 2018 en 1 juli 2020, melden bij de Belastingdienst (de terugwerkende kracht periode). Onjuiste informatie levert een forse boete op. Erwin Morriën vraagt zich af: ‘Heiligt het doel de middelen?’ Het antwoord op die vraag is voor de Mandatory Disclosure Rules zonder twijfel een luidkeels nee. De overkill en de grofheid van de DAC6/MDR regels zijn enorm. Dus maak je bekend met deze regels.

mr. Erwin Morriën
Adviseur internationaal belastingrecht

De Mandatory Disclosure Rules

De Mandatory Disclosure Rules zijn ontworpen in reactie op de Panama Papers. Zeker en vooral een politieke een wake-up call. Op 25 mei 2016 is de Europese Commissie gevraagd regels te maken in reactie op de Panama Papers. Deze regels moeten zorgen dat er meer inzicht komt in grensoverschrijdende mogelijke agressieve belastingstructuren. Daar is natuurlijk niets op tegen. De verwachte bijvangst, volgens de Europese Commissie is dat een preventieve werking voor het opzetten van agressieve structuren zou optreden. Ook dat komt op mij als heel wenselijk over.

Hoe goedbedoeld en zinvol ook, ging het toen toch mis.

Ik heb bewondering voor het inventieve idee dat diegene die de structuren bedenken verplicht zijn deze te melden, dat is immers origineel.  Dat ik en mijn collega’s nooit de beslissing nemen om een constructie te gaan gebruiken, vergeten we even. Sterker, als wij een advies geven en de klant vindt het niets, dan moeten we dat advies wel melden. Waarom? Omdat het rigide en onmogelijke wetgeving is.

Of neem nu de Nederlandse rulingpraktijk, een prachtige instrument. Bij een ruling worden, kort gezegd, afspraken tussen de Belastingdienst en de individuele belastingbetaler over belastingheffing vastgelegd. De Belastingdienst is dus op de hoogte van de hele constructie. Ze is akkoord en ze publiceert de constructie op haar website. En toch, ja toch, moeten deze constructies gemeld worden. Hoezo? Het MDR team is van mening dat,

dat komt omdat de meldingsplicht een Europese richtlijn is die geen rekening houdt met de nationale mogelijkheden of onmogelijkheden tot rulings. Als lidstaat mogen we de richtlijn niet inperken. Leuker kunnen we het helaas niet maken.”

We moeten dus melden als je het niet verwacht of redelijkerwijs zou hoeven verwachten. Zorg daarom dat je die kromme regels kent. De redelijkheid in de wetgeving is zoek dus is kennis essentieel. Je kunt er niet op vertrouwen dat het goed komt.. Let wel! Op het niet melden van een constructie staat in Nederland een boete van € 870.000. Je moet deze wet kennen, hoewel de redelijkheid zoek is. Het financiële belang is enorm.


Taxvice DAC6 webinar

Erwin Morriën is international Tax Lawyer bij Moore MTH. Samen met Thomas Drost (International Mobility Specialist) bij DRV blikt hij terug op de eerste DAC6-fase. Tijdens het Taxvice DAC6 webinar 30 maart a.s. delen de heren hun praktijkervaringen:


Praktische info

Wanneer Dinsdag 30 maart 2021
Tijd 12.00 tot 13.30uur
Wat Online Taxvice webinar DAC6 – Ervaringen en terugblikken op de eerste fase
Sprekers Erwin Morriën, Moore MTH (International Tax Lawyer) & Thomas Drost, DRV (International Mobility Specialist)
Accreditatie 1 PE punt
Kosten € 99,-. Voor Taxvice-klanten is deelname gratis

Meer artikelen