Zoeken op

Zoeken op

Alles

28 juli, 2023

DAC7 rapportageverplichting vaker van toepassing dan gedacht

Op 1 januari 2023 is de DAC7-richtlijn in Nederland in werking getreden. Deze richtlijn verplicht digitale platformen om diverse gegevens te rapporteren over de verkopers die gebruikmaken van het platform. Denk hierbij aan platformen als bol.com, Amazon, Airbnb, maar ook Marktplaats, Thuisbezorgd en Vinted.

Maar DAC7 speelt niet alleen bij de grote partijen. Ook wanneer je als MKB-ondernemer via jouw website de mogelijkheid geeft om producten of diensten van een ander aan te bieden, kan het zijn dat je onder DAC7 valt.

Meer artikelen
DAC7 rapportageverplichting

Over welke verkopers moet je rapporteren?

Verkoopt een verkoper in een jaar goederen voor meer dan €2.000 en/of meer dan 30 verkooptransacties via het platform? Dan moet over die verkoper gegevens worden verzameld en geverifieerd, die vervolgens aan de Belastingdienst moeten worden gerapporteerd.

Het maakt voor de rapportageplicht niet uit of een verkoper als ondernemer of als particulier gebruik maakt van het platform. En ook niet of de verkoper winst of verlies maakt.

In 2023 geldt deze verplichting alleen voor nieuwe verkopers die zich vanaf dit jaar hebben geregistreerd op het platform. In 2024 gaat het echter niet alleen om de nieuwe verkopers, maar moet van alle verkopers die een transactie hebben verricht de identiteit en transactiegegevens worden vastgelegd! Dus van alle bestaande verkopers (die al voor 1 januari 2023) actief waren moeten uiterlijk 31 december 2024 de identiteit en transactiegegevens worden vastgelegd.

Uitzonderingen

Naast de kleine verkoper die de €2.000 niet haalt en ook niet meer dan 30 verkooptransacties verricht via het platform, zijn er nog enkele andere partijen waarover het platform niet hoeft te rapporteren. Te weten:

Let op!
De voorwaarde van minimaal €2.000 en/of 30 transacties geldt alleen als het gaat om de verkoop van goederen, dus niet om het verlenen van persoonlijke diensten of de verhuur van transportmiddelen.

Ook is het mogelijk een beschikking ‘Uitgesloten platformexploitant’ aan te vragen. Dit kan als er geen verkopers zijn om over te rapporteren.

Rapporteren gegevens

Een platformexploitant moet zowel de eigen gegevens als die van de verkoper rapporteren.

Eigen gegevens

O.a.

Gegevens verkoper

O.a.

Wanneer moeten de gegevens doorgegeven zijn?

De gegevens moeten binnen één maand na afloop van het kalenderjaar aan de Belastingdienst zijn doorgegeven. Over 2023 dus uiterlijk op 31 januari 2024. De gegevens dienen te worden aangeleverd via Digipoort. Tevens dient uiterlijk op hetzelfde moment aan de verkopers te worden gerapporteerd welke gegevens over hen zijn doorgegeven aan de Belastingdienst.

Wat als niet wordt voldaan aan DAC7?

Als het platform de opgaaf niet, niet tijdig, niet volledig of onjuist doet, dan kan er een boete worden opgelegd van maximaal €900.000 en in ernstige gevallen is ook strafrechtelijke vervolging mogelijk.

Wanneer de verkoper de gegevens niet aanlevert sluit het platform het account en houdt het zo mogelijk de ontvangen betaling in.

Meer informatie?

Op de DAC7-pagina van de Belastingdienst worden diverse vragen beantwoord en zijn in de antwoorden ook overzichtelijke infographics te vinden. Neem contact op met je adviseur of onze specialisten!

Meer artikelen