Zoeken op

Zoeken op

Alles

12 maart, 2019

Dag KOR – Hallo OVOB

Met ingang van 1 januari 2020 nemen wij, na jarenlang trouwe dienst, afscheid van KOR (Kleine ondernemersregeling) en begroeten we OVOB (Omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting). De KOR is een omzetbelastingvermindering die van toepassing is op natuurlijke personen en uitgaat van het verschuldigde btw-bedrag. Maar wat is OVOB en wat zijn de verschillen?

onderneming bakkerij

Situatie vanaf 2020

De nieuwe regeling OVOB is ook toegankelijk voor niet-natuurlijke personen zoals verenigingen, stichtingen en BV’s. Daarnaast is niet langer de te betalen btw leidend, maar wordt uitgegaan van het bedrag van de omzet. In Nederland gevestigde ondernemers en vaste inrichtingen met een omzet tot € 20.000, kunnen een beroep doen op de regeling. Dit betreft omzet die is behaald met goederen- of dienstenleveringen die belastbaar zijn in Nederland, ongeacht het btw-tarief en of de heffing verlegd is naar de afnemer. Er gelden specifieke regels om de relevante omzet vast te stellen. Ook de OVOB is optioneel en je kunt als ondernemer zelf bepalen of je er gebruik van wilt maken.

Voordeel van OVOB

Ondernemers die voor de OVOB kiezen, hoeven geen btw-aangifte te doen en brengen geen btw in rekening bij hun afnemers. Er moet nog wel een administratie worden gevoerd. Wat betreft internationaal verkeer geldt voor de nieuwe KOR-ondernemer het volgende; een intracommunautaire levering hoef je niet als 0% te verantwoorden en er ook geen opgaaf ICP van in te dienen. Intracommunautaire verwervingen moet je, onder voorwaarden wel verantwoorden. Nieuwe vervoermiddelen in intracommunautair verband vallen buiten de regeling.

Gebruik maken van OVOB

Wil je met ingang van 1 januari 2020 gebruik maken van de nieuwe regeling? Maak hier dan vanaf 1 juni 2019 tot uiterlijk 20 november 2019 melding van. Net als bij de huidige regeling geldt ook voor de OVOB, dat deze in beginsel voor onbepaalde tijd wordt toegepast, maar in ieder geval voor drie jaren. Pas je op dit moment de KOR toe en ben je ontheven van administratieve verplichtingen, dan val je vanaf 1 januari 2019 – als je geen actie onderneemt – ‘automatisch’ onder het nieuwe regime!

Herziening voorbelasting

Met het ingaan van de nieuwe regeling kun je als ondernemer geconfronteerd worden met een herziening van, de eerder in aftrek gebrachte voorbelasting op investeringsgoederen. Deze herziening blijft achterwege als de, voor aftrek in aanmerking komende btw niet meer dan 10 percent verschilt van de in aftrek gebrachte btw. De herziening blijft ook achterwege beneden een grensbedrag van € 500. Daarnaast kun je geconfronteerd worden met een sfeerovergang als je vanuit de regeling, weer naar de ‘normale’ btw-belaste-regeling overgaat.

Wat moet je doen?

Hierboven hebben wij op hoofdlijnen de nieuwe situatie geschetst. Wat nu te doen?

Al met al is het een best ingewikkelde overgang voor een populatie van naar schatting 900.000 in Nederland gevestigde ondernemers. Laat je informeren door een Moore MTH-adviseur of neem contact op met de adviesgroep omzetbelasting van Moore MTH.

Meer artikelen