Zoeken op

Zoeken op

Alles

21 februari, 2022

De jaarrekening: waarom, hoe en wanneer?

Voor de meeste bedrijven en instellingen is het opmaken van de jaarrekening een jaarlijks terugkerend en vaak intensief proces. Maar waarom moet er een jaarrekening gemaakt worden? Op basis van onze tussentijdse cijfers en de administratie weten we toch ook wel hoe we ervoor staan? En als het dan toch moet, welke regels gelden er voor de jaarrekening? In deze blog geven we antwoord op deze vragen.

Frank van Enkhuizen
Manager Bureau Kwaliteit

Waarom moet je een jaarrekening maken?

Het meest simpele antwoord op deze vraag is: omdat het wettelijk is voorgeschreven. Maar deze wettelijke bepalingen zijn er niet voor niets. De jaarrekening van een bedrijf is, naast de administratie en tussentijdse overzichten, voor het bestuur de informatiebron om het beleid mee te toetsen en bij te sturen. Daarnaast kunnen ‘buitenstaanders’ om verschillende redenen ook belang hebben bij de financiële informatie over het bedrijf. De jaarrekening is het gestandaardiseerde instrument waarmee bedrijven en (sommige) instellingen verplicht zijn te voorzien in de informatiebehoefte van aandeelhouders of leden, en is ook het middel om andere externe partijen zoals de Belastingdienst, financiers of investeerders te voorzien van informatie.

Hoe uitgebreid moet een jaarrekening zijn?

Bedrijven kunnen variëren van internationale, beursgenoteerde ondernemingen tot de eenmanszaak van de bakker op de hoek. De informatiebehoefte van de externe partijen is uiteraard niet voor al deze ondernemingsvormen hetzelfde.

Hoe moet de jaarrekening openbaar worden gemaakt?

Als de jaarrekening overeenkomstig het bovenstaande is opgemaakt, hoe komt deze dan bij de externe gebruikers?

Beursgenoteerde ondernemingen en grote rechtspersonen moeten de complete jaarrekening openbaar maken. Voor middelgrote, kleine en micro-rechtspersonen gelden vrijstellingen. Zo hoeft een kleine rechtspersoon alleen een balans met toelichting openbaar te maken, en een micro-rechtspersoon alleen een korte balans.

Voor stichtingen en verenigingen (met uitzondering van die welke onder BW 2 titel 9 vallen), alsmede voor eenmanszaken, vennootschappen en maatschappen gelden geen algemene voorschriften voor openbaarmaking. Wel zijn er voorschriften voor specifieke sectoren, zoals voor toegelaten zorginstellingen die hun jaarrekening op een daarvoor bestemde website openbaar moeten maken.

Wanneer moet de jaarrekening opgemaakt en openbaar gemaakt worden?

Een beursgenoteerde onderneming moet binnen vier maanden, na afloop van het boekjaar, haar jaarrekening algemeen verkrijgbaar stellen. Voor de andere categorieën zijn de volgende termijnen van toepassing:

In de praktijk wordt het vaak niet zo nauw genomen met de opmaaktermijn van de jaarrekening en wordt hier meestal niet moeilijk over gedaan. Wel is van belang dat de openbaarmaking bij het Handelsregister tijdig plaatsvindt. Want voor het niet, of te laat openbaar maken van de jaarrekening kan de Kamer van Koophandel een boete opleggen en kan het bestuur aansprakelijk worden gesteld voor onbehoorlijk bestuur. Vooral als een faillissement dreigt is het daarom belangrijk om de voorschriften na te leven.

Contact opnemen

Heb je een algemene vraag over de jaarrekening? Neem dan contact op met Frank van Enkhuizen of bel 088-2021356. Heb je een specifieke vraag over jouw situatie? Neem dan contact op met je relatiebeheerder.

Neem contact op

Meer artikelen