Zoeken op

Zoeken op

Alles

22 maart, 2022

De jubelton verdwijnt! Hoe kun je er dit jaar nog gebruik van maken?

Wie belastingvrij geld wil schenken aan bijvoorbeeld een kind voor een eigen woning, moet haast maken. Want 2022 is het laatste jaar dat we de jubelton kennen in de huidige omvang. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze namelijk teruggebracht naar nog maar € 28.947. Onderneem nu actie als je de jubelton nog wilt gebruiken! Wij leggen je uit hoe en waarvoor je er nog gebruik van kunt maken.

Nanda Verhoeven
Medewerker Vaktechniek

mr. Martien Nelemans – Veldhuis
Belastingadviseur

Wat is de jubelton?

De jubelton is een vrijstelling voor een schenking die samenhangt met de eigen woning. Deze schenkvrijstelling bedraagt maximaal €106.671 (2022). Eenmalig kun je aan iedereen tussen de 18 en 40 jaar, of waarvan de partner in die leeftijdscategorie valt, de jubelton schenken (in dit blog gaan we uit van een ouder die aan zijn of haar kind schenkt, maar dit hoeft dus niet!). De jubelton kan alleen gebruikt worden voor;

  1. de aankoop of verbouwing van een eigen woning;
  2. het (gedeeltelijk) aflossen van een hypotheek of restschuld van de eigen woning;
  3. de afkoop van een recht van erfpacht, opstal, of beklemming van de eigen woning.

Tip!
Heeft jouw kind nu nog geen woning op het oog? Dan kun je toch dit jaar al wel de jubelton schenken, mits je kind uiterlijk in 2024 een woning koopt en de schenking daarvoor gebruikt. Spreiding is soms ook mogelijk, zie daarover dit artikel.

Voorwaarden aan de jubelton

Aan de schenking mogen geen voorwaarden zitten, met uitzondering van de ontbindende voorwaarde dat de schenking op tijd moet zijn besteed aan de koop van een eigen woning. Deze ontbindende voorwaarde moet door de partijen schriftelijk worden vastgelegd. Verder kan de schenker niet terugkomen op de schenking en er moet een schriftelijk bewijs zijn dat het geschonken bedrag betaald is. Ten slotte moet je kind een aangifte schenkbelasting bij de Belastingdienst indienen en daarin een beroep doen op de jubelton.

Heb je al eerder een schenking gedaan waarvoor je de gewone verhoogde vrijstelling (van maximaal €27.231) of de ‘dure studie’ vrijstelling (van maximaal €56.724) hebt gebruikt? Neem dan contact met ons op om te kijken wat de mogelijkheden zijn

Let op!
Schenkingen van partners en schenkingen aan partners moeten bij elkaar opgeteld worden. Ouders kunnen dus niet allebei aan hun dochter de jubelton schenken, en ook niet zowel aan hun dochter als aan hun schoonzoon.

Hoe maak je gebruik van de jubelton?

Er zijn verschillende manieren om gebruik te maken van de jubelton. Hieronder noemen wij een aantal voorbeelden:

  1. Het schenken van een geldbedrag. Dit bedrag kan dan worden gebruikt voor de aankoop van een eigen woning, voor een verbouwing of de aflossing van de eigenwoningschuld. Hierboven hebben wij al benoemd wat de voorwaarden zijn. De mogelijkheid bestaat dat een deel van de schenking vrij wordt besteed (zie hierna).
  2. Het kwijtschelden van een (deel van de) eigenwoningschuld.
    Het moet hier gaan om een schuld die het kind heeft bij de schenker. In nagenoeg alle gevallen zal het hier gaan om een eigenwoningschuld die het kind bij de ouders heeft en die dan (deels) wordt kwijtgescholden. Voordeel hiervan is dat geen liquiditeiten overgaan van de schenker aan het kind.
  3. Het verkopen van een woning aan het kind voor de WOZ-waarde.
    Denk hierbij aan situaties waarin bijvoorbeeld het (studerende) kind een woning van de ouders huurt. De ouders schenken daarna de jubelton aan het kind waarmee deze een deel van de financiering voor de aanschaf van de woning aflost. Deze route kan een extra voordeel opleveren, doordat je de woning voor de WOZ-waarde mag overdragen. Deze ligt vaak een stuk lager dan de werkelijke waarde van de woning. Wij zullen deze mogelijkheid hieronder nader toelichten.

Voorbeeld verkoop tegen de WOZ-waarde

De ouders wonen in Amsterdam en zij verdienen een goed belegde boterham. Hun 22-jarige dochter wil een master aan de TU-Delft gaan volgen. Zij wil ook graag in Delft gaan wonen maar het lukt haar niet om aan een geschikte studentenkamer te komen. Om hun dochter te helpen, besluiten de ouders om voor €350.000 een mooi appartement in Delft te kopen waar ze kan gaan wonen tijdens haar studie. Niet veel later horen deze ouders over de afschaffing van de jubelton en zij vragen hun adviseur van Moore MTH of en hoe zij daar nog dit jaar gebruik van kunnen maken. Zij adviseert om het eerder gekochte appartement aan hun dochter te verkopen. Niet voor de marktwaarde, maar voor de WOZ-waarde die met €260.000 een stuk lager ligt dan de marktwaarde. Hierdoor gaat nu al €90.000 belastingvrij over naar de dochter.

De dochter leent de koopsom van €260.000 tegen een zakelijke rente en met een annuïtair aflossingsschema bij haar ouders. Kort daarna maken de ouders gebruik van de jubelton. Zij schelden €70.000 van de hypotheek kwijt en geven €27.000 om vrij te besteden. De dochter wil dit gebruiken voor de inrichting van de woning en voor het maken van een mooie reis door Azië. Door de jubelton na de overdracht van de woning te schenken, kan de dochter deze schenking gebruiken als aflossing op de eigenwoningschuld. Hierdoor ontstaat er een ‘aflossingsholiday’ (dit betekent dat je meer hebt afgelost dan voor de fiscale spelregels nodig is, waardoor er een aantal jaren niet hoeft te worden afgelost). Hierdoor heeft ze de eerste jaren lagere maandlasten wat voor een student altijd een welkome bijkomstigheid is. Verder werden de ouders ook gewezen op de mogelijkheid om in de volgende jaren, jaarlijks €5.677 aan hun dochter te schenken. Hiermee kunnen zij haar blijven ondersteunen in het levensonderhoud.

Let op!
Je moet hierbij wel rekening houden met de overdrachtsbelasting. Vraag dan ook altijd persoonlijk advies, toegespitst op jouw situatie.

Moet de gehele jubelton aan de eigen woning worden besteed?

Je hoeft niet de gehele jubelton van €106.671 te schenken. Een lager bedrag (bijvoorbeeld €50.000) is ook mogelijk. Als het een ouder-kind schenking betreft, mag een deel van de schenking, namelijk maximaal €27.231, gebruikt worden voor iets anders dan de eigen woning. Dit deel is vrij te besteden voor bijvoorbeeld de inrichting, een auto, de studie of iets anders.

Let op!
Gaat het niet om een schenking van ouder aan (schoon)kind? Dan is het maximaal vrij te besteden bedrag maar €2.274.

Termijn van gebruik van de jubelton

Als je de jubelton in 2022 geheel gebruikt, heeft de begiftigde tot 31 december 2024 de tijd om deze aan de eigen woning te besteden. Wordt de schenking gebruikt voor het aflossen van de hypotheek? Dan zou je bijvoorbeeld meerdere jaren nog gebruik kunnen maken van het boetevrij aflossen.

Lukt het niet om het gehele bedrag dit jaar te schenken? De jubelton mag wanneer het eerste deel van de schenking in 2022 wordt gedaan, in 2023 nog aangevuld worden, tot in totaal € 106.671. Om van deze spreiding gebruik te kunnen maken moet er in 2022 minimaal iets worden geschonken, en daarvoor in de aangifte schenkbelasting een beroep doen op de woningschenkvrijstelling. De begiftigde heeft dan tot 31 december 2024 om beide schenkingen te gebruiken.

Neem contact op

Heb je nog vragen over de mogelijkheden en het gebruik van de jubelton? Neem dan contact op met mij. Ik sta voor je klaar!

Ben je al klant? Neem dan contact op met je relatiebeheerder.

mr. Martien Nelemans – Veldhuis
Belastingadviseur

Meer artikelen