Zoeken op

Zoeken op

Alles

26 oktober, 2020

De positieve waarde van verliezen

Verlies klinkt in eerste instantie negatief, maar voor de vennootschapsbelasting kan er ook een positieve kant aan zitten. Want verliezen zijn verrekenbaar met de winst van het vorige jaar of met de winsten van de komende 6 jaar. Door deze verrekening is de vennootschap dus minder belasting verschuldigd in de jaren dat er winst wordt gemaakt.

André van ’t Hof AA RB
Adviseur MKB

Voorbeeld verrekening van verliezen

We leggen het uit aan de hand van een simpel cijfermatig voorbeeld uitgaande van een verlies in jaar 1 van € 100.000, een winst in jaar 2 van € 25.000 en een winst in jaar 3 van € 75.000. Verder gaan we uit van een vennootschapsbelastingtarief van 19%. Op basis van deze resultaten:

Door de verrekening van het verlies is er in jaar 2 dus € 4.750 en in jaar 3 € 14.250 aan vennootschapsbelasting bespaard. Hiermee is de totale waarde van de verliezen dus € 4.750 + € 14.250 = € 19.000.

Waarde uitdrukken in een latentie

Om deze waarde tot uitdrukking te laten komen, wordt in de jaarrekening een latentie gevormd. De eerdergenoemde waarde is afhankelijk van het geldende vennootschapsbelastingtarief en kun je ook berekenen door het verlies van € 100.000 uit jaar 1, te vermenigvuldigen met het belastingtarief van 19%. Houdt er wel rekening mee dat deze latentie alleen kan worden gevormd als het realistisch is dat de verliezen ook binnen 6 jaar gaan worden verrekend. Er kan ook een latentie worden gevormd voor het contant gemaakte tarief van de vennootschapsbelasting. Hierbij wordt er rekening mee gehouden dat de waarde van iets dat in de toekomst wordt betaald, lager is dan op dit moment. Omdat het verlies in dit voorbeeld binnen 6 jaar moet worden verrekend en het rentepercentage al enkele jaren laag is, is waardering tegen het contante tarief minder van belang.

Gevolgen voor de winst-en-verliesrekening

Wat de gevolgen van het verrekenen van de verliezen in ons voorbeeld voor de winst-en-verliesrekening zijn, zie je hieronder.

  Jaar 1 jaar 2 jaar 3
Resultaat € 100.000 € 25.000 € 75.000
Latente vennootschapsbelasting -€ 19.000 -€ 4.750 -€ 14.250
Nettoresultaat € 81.000 € 20.250 € 60.750

In jaar 1 wordt de (actieve) latentie gevormd, waardoor een belastingbate ontstaat. In jaar 2 en 3 wordt de latentie afgebouwd ten laste van de winst-en-verliesrekening. Op deze manier is de commerciële belastingdruk in alle jaren 19%.

Heb je vragen over het verrekenen van verliezen? Wij helpen je graag, neem contact op met André van ’t Hof, adviseur MKB, [email protected] of 088-2021750.

Meer artikelen