Zoeken op

Zoeken op

Alles

1 augustus, 2019

Deelnemen is winnen

Shell wint olie. Soms lukt het niet. Wel geprobeerd, geen olie, geïnvesteerde geld weg. Dat verlies is aftrekbaar in Nederland. Daarom betaalt Shell weinig belasting over hun winst in Nederland. Dat werd vlak voor deze zomer algemeen bekend. Dus werd zoals gebruikelijk iedereen boos in de politiek.

mr. Olaf ten Hoopen
Voorzitter dagelijks bestuur

Liquidatieverlies

‘’Zijn wij nou zo slim, of jullie zo dom’’, zou Louis van Gaal zeggen als hij directeur was van Shell. In de derde les vennootschapsbelasting leer je namelijk al dat dit gewoon kan. Vanaf 1969 staat in de wet dat zogenaamd ‘’liquidatieverlies’’ aftrekbaar is. Hoe werkt dit?

Een holding-B.V. heeft vaak diverse dochter b.v.’s . Een groot concern als Shell heeft er heel veel. Als ze olie gaan boren in bijvoorbeeld Ouagadougou, dan stort de Nederlandse Holding geld in een nieuw opgerichte dochtervennootschap. Deze dochter is uiteraard gevestigd in Ouagadougou. Want daar wordt naar olie gezocht. Als het boren heel succesvol is dan stroomt de olie en het geld binnen bij de dochtervennootschap. De dochter mag de kosten aftrekken en over de winst wordt keurig belasting betaald in Ouagadougou. Eventuele winst dat wordt uitgekeerd naar de Holding kan belastingvrij Nederland binnenstromen. Als de winst na belasting door een dividenduitkering ook nog in Nederland zou worden belast dan zou over dezelfde winst immers dubbel worden geheven. Dat willen we niet. Dus is daarvoor de ‘’deelnemingsvrijstelling’’ bedacht. Winsten en verliezen uit deelnemingen zijn niet belast of aftrekbaar. Ter voorkoming van dubbele heffing.

Behalve bij liquidatie van de dochtervennootschap.

Als de dochtervennootschap alleen maar kosten maakt en geen olie wint dan is de Holding b.v. het geïnvesteerde geld kwijt. Als de Holding b.v. stopt met zoeken en de dochter opheft dan mag alsnog dit verlies in Nederland worden afgetrokken. Anders zou dit verlies nooit ergens aftrekbaar zijn geweest (in Ouagadougou is immers geen winst om het verlies van af te trekken). En dat willen we ook niet. Dus mag dit verlies alsnog worden afgetrokken in Nederland. Althans tot nu toe.

Wat bij de politiek het meest pijn doet van de regeling is dat Shell kan plannen wanneer ze stoppen met zoeken en wanneer ze de dochtervennootschap opheffen. Daarmee kunnen ze dus ook plannen wanneer de aftrek in Nederland plaatsvindt. Dat is handig voor Shell. Daarnaast is het belastingregime in Ouagadougou (en in veel andere landen) gunstig. Dus bij succes een bescheiden heffing in Ouagadougou, bij verlies een grote aftrekpost in Nederland.

Als Shell geen olie wint dan winnen ze een belastingteruggaaf, door deel te nemen. Deelnemen is winnen. Al sinds 1969. Maar de politiek is nu wakker. 50 jaar na dato al. Er is een verandering voorgesteld (per 2021): de plek van de dochtervennootschap moet in de EU liggen, anders krijg je geen aftrekbaar liquidatieverlies. Deze beperking geld alleen voor zover het liquidatieverlies meer dan 1 miljoen euro bedraagt. Dat gaat pijn doen bij Shell maar over het algemeen niet bij het MKB.

Gelukkig.

Meer artikelen