Zoeken op

Zoeken op

Alles

3 november, 2020

Donatie aan lokale sportclub of goed doel?

Wil je als particulier een bepaald goed doel een financiële steun in de rug geven? Dan kun je onder voorwaarden jouw donatie fiscaal aftrekken. Waar moet jouw gift dan aan voldoen?

Meer artikelen
Tennisspeler - sportclub - nonprofit

1. Gift aan ANBI’s

Giften aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) zijn aftrekbaar, waarbij het kan gaan om een gewone gift en om een periodieke gift. Voor een periodieke gift geldt geen minimum of maximum, voor een gewone gift wel. Die is aftrekbaar met een minimum van € 60 en 1% van jouw inkomen. Alleen het meerdere is aftrekbaar. Maximaal is 10% van het inkomen aftrekbaar als gift.

Op de site van de Belastingdienst kun je checken of een instelling een ANBI is. Bij de aangifte volgend jaar moet je de ANBI aankruisen. Staat de ANBI er niet tussen, dan is de betreffende organisatie fiscaal geen ANBI en heb je geen recht op aftrek.

Let op!
Het gaat om jouw inkomen minus aftrekposten in box 1, 2 en 3.

Tip!
Een gift aan een culturele ANBI mag je bij het berekenen van de aftrek met 25% verhogen, maar maximaal met € 1.250.

Niet meer contant!

Je moet giften schriftelijk kunnen aantonen. Contante giften, ook als je deze kunt bewijzen bijvoorbeeld met een factuur, zijn niet meer aftrekbaar

2. Giften aan een vereniging

Giften aan een vereniging zijn alleen aftrekbaar als het periodieke giften betreft. Naast bovengenoemde voorwaarden gelden er drie voorwaarden ten aanzien van de vereniging zelf:

Wanneer is een gift periodiek?

Een periodieke gift is niet beperkt qua minimum of maximum, maar kent wel meer voorwaarden. Zo moet je een dergelijke gift schriftelijk vastleggen, maar dit hoeft niet via een notaris.

Tip!
Een voorbeeld van een dergelijk contract kun je downloaden vanaf de site van de Belastingdienst.

Naast het feit dat je de gift schriftelijk moet vastleggen gelden er nog een aantal andere voorwaarden voor een periodieke gift:

Heb je vragen over de giftenaftrek, neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen