Zoeken op

Zoeken op

Alles

9 maart, 2022

Dossier met medische informatie bij kuuroord onder voorwaarden vrijgesteld van BTW

Lees hieronder de volledige casus.

Meer artikelen
dossier kuuroord vrijgesteld van btw

Medische BTW-vrijstelling

Termas Sulfurosas exploiteerde een thermaal kuuroord in Portugal. Het betrof een centrum voor eerstelijnszorg dat niet onder de Portugese nationale gezondheidsdienst viel en waar geen ziekenhuisopname mogelijk was. Voor het ondergaan van “klassieke thermale kuren” was een inschrijving en een voorafgaand medisch consult vereist bij een van de in hydrologie gespecialiseerde artsen. Termas paste op de ontvangen vergoedingen via deze “thermale inschrijving” de medische BTW-vrijstelling toe van artikel 132, lid 1, b, BTW-Richtlijn 2006, maar volgens de Portugese Belastingdienst was Termas BTW verschuldigd over deze prestatie omdat geen sprake was van met medische en gezondheidsdiensten nauw samenhangende handelingen.

De hoogste Portugese rechter besloot prejudiciële vragen te stellen aan het EU-Hof van Justitie. Het EU-Hof heeft hierop geantwoord dat het openen van een persoonlijk dossier met medische achtergrondinformatie, dat het recht verleende om in een kuuroord medische verzorging in “klassieke thermale kuren” te krijgen, kon vallen onder de medische vrijstelling voor de BTW voor zover dit dossier gegevens bevatte over de gezondheidstoestand, de voorgeschreven en geplande medische verzorging én de wijze waarop die verzorging zou worden verstrekt, waarbij de raadpleging van die gegevens onontbeerlijk was om die verzorging te kunnen verstrekken en de nagestreefde therapeutische doelstellingen te kunnen bereiken.

Die medische verzorging en de daarmee nauw samenhangende handelingen moesten volgens het EU-Hof bovendien worden verricht onder sociale voorwaarden die vergelijkbaar waren met die golden voor publiekrechtelijke lichamen, door een centrum voor medische verzorging en diagnose of door een andere naar behoren erkende inrichting van dezelfde aard in de zin van artikel 132, lid 1, onder b, BTW-Richtlijn 2006.

Fida 20220186: EU-Hof van Justitie 13 januari 2022, nr. C-513/20
Belastingsoort(en) : OB


Neem contact op

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen