Zoeken op

Zoeken op

Alles

11 juli, 2023

Hoe om te gaan met EBITDA-multiple?

Als ondernemer komt er een moment dat je nadenkt over de waarde van je bedrijf. Misschien wil je het verkopen, of ben je juist geïnteresseerd in het aantrekken van een investeerder. Een methode die vaak gebruikt wordt om de waarde van een bedrijf te bepalen is de EBITDA-multiple methode. Maar wat houdt deze methode precies in?

drs. Henri Bisschop RA RV
Adviseur Corporate Finance

Wat is de EBITDA-multiple methode?

De EBITDA-multiple methode is een manier om de waarde van een bedrijf te berekenen op basis van de EBITDA, oftewel de winst vóór aftrek van rente, belastingen en afschrijvingen op materiële en immateriële vaste activa. Hierbij wordt gekeken naar vergelijkbare bedrijven in dezelfde sector en regio, en naar de gemiddelde EBITDA-multiple van deze bedrijven. Vervolgens wordt de EBITDA van het bedrijf in kwestie vermenigvuldigd met deze multiple om de waarde van het bedrijf te berekenen.

Voordelen

De EBITDA-multiple methode heeft enkele voor- en nadelen. Enerzijds is het een relatief eenvoudige methode om een zeer globale indicatie te verkrijgen van de waarde van een bedrijf, die je snel en efficiënt inzet. Ook bij het interpreteren van bijvoorbeeld een bieding op je onderneming, helpt een berekening op basis van EBITDA-multiples om de bieding in perspectief te plaatsen.

Nadelen

Anderzijds is het een vrij algemene methode die uitgaat van gemiddelden, waarbij niet de specifieke aspecten van het bedrijf zijn meegenomen in de waardebepaling. Dit is een groot nadeel van de EBITDA-multiple methode: je eigen onderneming is namelijk vrijwel nooit “gemiddeld”. Zeker als de waardering de basis vormt voor belangrijke ondernemersbeslissingen, doe je een onderneming tekort met een waardering op basis van EBITDA-multiples. Daarnaast is de methode gebaseerd op historische resultaten, terwijl het bij verkoop of werken aan waardegroei van een onderneming juist gaat om de toekomstige resultaten.

Herkomst multiples

Ook is veelal niet duidelijk waar de multiples op gebaseerd zijn: welke omvang van ondernemingen, welke periode, stand-alone waarde of strategische waarde, etc. Het gebruik van de EBITDA-multiple methode (of andere multiple-methodes) zorgt ervoor dat je als ondernemer heel gemakkelijk onrealistische verwachtingen kan krijgen over je eigen onderneming en op het verkeerde been gezet kan worden. Er zijn dus veel kanttekeningen te plaatsen bij een multiple-methode.

Conclusie

Kortom, de EBITDA-multiple methode kan een handige tool zijn om een eerste globale richting te verkrijgen van de waarde van een bedrijf, maar het is belangrijk om ook de beperkingen van deze methode te erkennen en bij het waarderen juist rekening te houden met de specifieke kenmerken van het bedrijf. De methode schiet tekort als basis voor belangrijke beslissingen. Kies hierbij voor een andere waarderingsmethode, die uitgaat van het toekomstige rendement van de onderneming. Dat vereist maatwerk en vakmanschap.

Advies

Het inschakelen van een ervaren Corporate Finance adviseur kan hierbij van grote meerwaarde zijn. De register valuators van Moore MTH hebben veel expertise op het gebied van waardering van ondernemingen. Ben je benieuwd naar de waarde van jouw onderneming of de wijze waarop je kunt werken aan waardegroei? Neem gerust contact met ons op of met je contactpersoon binnen Moore MTH.

Meer artikelen