Zoeken op

Zoeken op

Alles

30 september, 2021

Einde corona gerelateerde belastingmaatregelen voor ondernemers, werkgevers en consumenten

Vanaf 1 oktober 2021 vervallen een groot aantal (belasting)maatregelen voor ondernemers, werkgevers en consumenten.

Op de website van de Rijksoverheid wordt uitgebreid ingegaan op alle aankomende aanpassingen van het beleid. Klik hier om de aankomende aanpassingen van het beleid te lezen.

Meer artikelen
einde belastingmaatregelen

Enkele aandachtspunten

Ondernemers: bijzonder uitstel van belasting

De mogelijkheid om uitstel van belastingbetaling aan te vragen stopt op 1 oktober. Van ondernemers wordt verwacht dat zij vanaf 1 oktober 2021 weer gewoon belasting gaan betalen. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen, schoof eerder al op naar 1 oktober 2022 en hier is vijf jaar de tijd voor. Dit geldt voor alle schulden van ondernemers die wegens de coronacrisis uitstel van betaling hebben gekregen, dus ook de schulden waar de ondernemer geen verlenging voor heeft aangevraagd. Je kunt tot en met 30 september 2021 nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen.

Ondernemers: g-rekening

Bedrijven die personeel uitzenden, uitlenen of detacheren, kunnen aan de Belastingdienst vragen om hun g-rekeningen te laten deblokkeren. Zo kunnen dan tijdelijk bedragen worden vrijgegeven die zijn gereserveerd voor loonheffing of btw. Je dient dan wel voor de loonheffing of btw uitstel van betaling te hebben aangevraagd. In normale situaties kan de Belastingdienst alleen het overschot op de g-rekening vrijgeven. Dit versoepelde beleid voor de g-rekening loopt definitief af op 1 januari 2023.

Zorgpersoneel, medische hulpgoederen en apparatuur

Tijdens de coronacrisis is het belangrijk dat zorginstellingen en -inrichtingen voldoende zorgpersoneel tot hun beschikking hebben. Daarom wordt op dit moment, meer dan normaal, zorgpersoneel in- en uitgeleend. Dit gebeurt niet alleen door zorginstellingen, zorginrichtingen en zorgverleners, maar ook door andere bedrijven zoals uitzendbureaus. Normaal gesproken wordt over het uitlenen van personeel btw geheven. In deze tijd is het ongewenst dat deze btw-regel leidt tot extra financiële of administratieve lasten. Daarom is van 16 maart 2020 tot en met 30 september 2021 het uitlenen van zorgpersoneel vrijgesteld van btw.

Er gelden een aantal voorwaarden:

Deze maatregel heeft géén invloed op de aftrek van voorbelasting van de uitlener. Ben je bijvoorbeeld een uitlener, en lever je normaal gesproken met btw belaste prestaties en kun je daardoor de inkoop-btw aftrekken? Dan kun je dat ook nu blijven doen.

Btw-nultarief op mondkapjes, vaccins en testkits

Je betaalt tot en met 30 september 2021 geen btw over mondkapjes. Heeft het nultarief op mondkapjes heeft geen invloed op het aftrekrecht van voorbelasting. Verkopers behouden het recht op aftrek van voorbelasting. Dit betekent dat ondernemers de btw die zij bij aanschaf betalen, nog wel kunnen verrekenen in de btw-aangifte.

Verder geldt tot en met 30 september 2021 een btw-tarief van 0% voor:

Werkgevers: vergoedingen voor medewerkers

De werkkostenregeling wordt tijdelijk verder verruimd. Werkgevers mogen ook dit jaar maximaal 3% van de fiscale loonsom tot € 400.000 (de zogeheten vrije ruimte) onbelast besteden aan de werkkostenregeling. Boven deze € 400.000 geldt het percentage van 1,18%. Overstijgt de werkgever de vrije ruimte, dan is de werkgever over het bedrag van de overschrijding 80% eindheffing verschuldigd.

Werkgevers die hier ruimte voor hebben, kunnen vrij beslissen waar ze de werkkostenregeling voor inzetten; de aard van de regeling verandert niet. De verruiming van de werkkostenregeling gaat gelden voor het hele fiscale jaar 2020 en 2021.

Werkgevers mogen mondkapjes onbelast vergoeden als onderdeel van de reiskostenvergoeding. Omdat mondkapjes per 1 juni 2020 verplicht zijn in het openbaar vervoer, horen de kosten van een mondkapje tot de werkelijke kosten van reizen met het openbaar vervoer.

Tussen werkgever en werknemer zijn vaak afspraken gemaakt over vaste vergoedingen. Bijvoorbeeld voor de reiskosten van en naar werk of een lunchvergoeding.
Krijgen jouw werknemers een vaste reiskostenvergoeding en werken zij vanwege het coronavirus (bijna) volledig thuis? Dan hoef je als werkgever de vaste reisvergoeding niet aan te passen. Tot 1 januari 2022 mag je blijven uitgaan van het reispatroon waarop de vergoeding was gebaseerd. Voorwaarde hierbij is wel dat het recht op de vaste reisvergoeding vaststond op uiterlijk 12 maart 2020.

Op de website van de Rijksoverheid wordt uitgebreid ingegaan op alle aankomende aanpassingen van het beleid. Klik hier om de aankomende aanpassingen van het beleid te lezen.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen