Zoeken op

Zoeken op

Alles

20 december, 2021

Extra steunmaatregelen voor bedrijven verlengd

Het kabinet heeft dinsdag 14 december de beperkende coronamaatregelen weer verder verlengd. Dat heeft gevolgen voor ondernemers. Daarom is besloten ondernemers die hiervan de dupe worden opnieuw financieel te compenseren. Zo kunnen ondernemers onder meer NOW en TVL aanvragen in het eerste kwartaal van 2022.


Meer artikelen
steunmaatregelen voor bedrijven

NOW 5

Voor de maanden november en december is er loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% ten opzichte van 2019 via de NOW-regeling (NOW 5). De grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 90%. De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag van 40% voor bijkomende loonkosten. De tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in september 2021.

Wijzigingen

Ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen zijn er enkele wijzigingen. Zo mag de loonsom met maximaal 15% dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie. Dit was 10%. Verder wordt het voorschot na de aanvraag in één keer uitbetaald. Doordat het maximale omzetverlies van 80% naar 90% is gegaan tijdens de aanvraagperiode wordt bij het voorschot rekening gehouden met een maximaal omzetverlies van 80%. Dit wordt bij de definitieve vaststelling gecorrigeerd. De ondernemer kan daarnaast niet kiezen over welke maanden hij het omzetverlies wil berekenen; dit zijn altijd de maanden november en december. Tot slot kunnen ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart deze keer ook een aanvraag indienen.

De zevende aanvraagperiode van de NOW (aanvraag van NOW 5) is gestart op 13 december 2021 en sluit op 31 januari 2022.

NOW 6

Ook voor de maanden januari, februari en maart 2022 kan NOW aangevraagd worden via de NOW 6 (achtste aanvraagperiode). NOW 6 zal vergelijkbaar zijn met NOW 5. Zo zal het benodigde omzetverlies minimaal 20% moeten bedragen en bedraagt het vergoedingspercentage 85%. Het te vergoeden dagloon is ook in NOW 6 gemaximeerd op twee keer het maximale dagloon en de grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 90%. Er wordt onderzocht of er aanpassingen nodig zijn, zoals bijvoorbeeld een (jaar)omzetverliesdrempel, maar deze zullen niet voor de NOW 6 worden ingevoerd. De exacte voorwaarden worden door het kabinet in januari 2022 bekendgemaakt.

Het streven is om de achtste aanvraagperiode van de NOW (aanvraag van NOW 6) in de tweede helft van februari 2022 te starten.

TVL Q4 2021

Ondernemers met minstens 20% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020 kunnen een beroep doen op de TVL voor het vierde kwartaal 2021. Voor het vierde kwartaal 2021 wordt het subsidiepercentage verder verhoogd van 85 naar 100%. De TVL is afhankelijk van het omzetverlies en het percentage aan vaste lasten van jouw sector. Verder heeft het kabinet de maximaal te verkrijgen subsidies in het kader van de TVL verhoogd naar €550.000 voor mkb-ondernemingen en €600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.

De TVL Q4 kan sinds 20 december worden aangevraagd.

Let op! Alle verstrekte subsidies worden openbaar gemaakt.

TVL Q1 2022

Ook voor het eerste kwartaal 2022 kan straks weer TVL aangevraagd worden. De voorwaarden voor TVL Q1 2022 zijn bijna gelijk aan die voor TVL Q4 2021.Gelijk blijft het subsidiepercentage van 100% en een maximale subsidie van €550.000 voor mkb-ondernemingen en €600.000 voor niet-mkb-ondernemingen. Het omzetverlies gaat echter weer naar 30%.

Uitstel van betaling belastingschulden

Het belastinguitstel voor ondernemers is op 1 oktober jl. beëindigd, maar wordt verlengd tot 1 februari 2022. Alle belastingen met een uiterste betaaldatum vóór 1 februari 2022 hoeven dus nog niet betaald te worden. Dit zijn dus onder meer ook de omzetbelasting en loonheffing vierde kwartaal 2021. Ook ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Daarnaast wordt het lage percentage invorderingsrente van 0,01% gehandhaafd tot 1 juli 2022. Vanaf 1 juli 2022 gaat het naar 1%, waarna het percentage in etappes wordt verhoogd naar 4% vanaf 1 januari 2024.

Let op! Mogelijk wordt het belastinguitstel nog verder verlengd na 1 februari 2022. Het kabinet beslist in januari 2022 of dit dan nog nodig is.

Extra geld voor sport en cultuur

Ook de sport- en cultuursector krijgt extra financiële steun. Deze steun komt boven op de al aangekondigde subsidies.

Het kabinet maakt extra geld vrij voor een specifiek steunpakket om de culturele sector in ieder geval tot en met januari 2022 te ondersteunen. Verder wordt de leencapaciteit bij Cultuur+Ondernemen tot en met het tweede kwartaal 2022 verlengd.

De amateursport kan via de eerdere compensatieregelingen (TASO en TVS) een compensatie krijgen voor de vaste lasten en huurkosten tot en met januari 2022.

De garantieregeling evenementen (TRSEC) en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) wordt verlengd tot en met het derde kwartaal 2022. Deze regelingen gelden op het moment dat een evenement door de Rijksoverheid wordt verboden.

Heb je vragen over extra steun voor bedrijven? Neem dan contact met ons op.

Neem contact op

Meer artikelen