Zoeken op

Zoeken op

Alles

12 oktober, 2022

Factureren zonder btw

Hof Amsterdam oordeelt dat bedrijf X de medische diensten niet in eigen naam heeft verricht. Uit de door X overgelegde documenten volgt namelijk niet dat zij de waarnemingen in eigen naam verricht. De inspecteur heeft de btw-naheffingsaanslag dan ook terecht aan X opgelegd.

Meer artikelen
Factureren zonder btw

Factureren zonder btw

Stichting X is belangenbehartiger van waarnemend huisartsen, waarbij X vervanging zoekt voor huisartsen of huisartsenposten die overname van een dienst wensen. In 2012 factureert X zonder btw in rekening te brengen. In 2015 bevestigt de inspecteur in vooroverleg dat de medische vrijstelling van toepassing is. In 2017 stelt de inspecteur dat de feiten in het verleden onjuist en onvolledig zijn gepresenteerd en legt naheffingsaanslagen op. In geschil is of sprake is van het doorleveren van medische diensten of van een bemiddelingsdienst.

Waarnemingen in eigen naam verrichten

Hof Amsterdam oordeelt dat X de medische diensten niet in eigen naam heeft verricht. Uit de door X overgelegde documenten volgt namelijk niet dat zij de waarnemingen in eigen naam verricht. De inspecteur heeft de btw-naheffingsaanslag dan ook terecht aan X opgelegd. Het hof wijst er daarbij op dat uit de gemaakte afspraken blijkt dat Huisartsenpost A nachtdiensten aanbiedt aan X ter opvulling. De Huisartsenpost treedt dan op als opdrachtgever (als aanvrager van waarnemingen) en niet als aanbieder van waarnemingen. Uit de afspraken kan niet worden afgeleid dat de waarnemers (artsen) hun diensten verlenen aan X, noch dat X deze diensten (in eigen naam) verkoopt aan haar opdrachtgevers. Verder reikt X ook de facturen niet in eigen naam uit. Uit de overeenkomsten en voorwaarden blijkt dat X geen medische diensten afneemt of aanbiedt, doch waarnemers en opdrachtgevers bij elkaar brengt en de logistieke en administratieve taken die daarmee samenhangen voor haar rekening neemt. Deze dienstverlening kan niet worden aangemerkt als het verrichten van (vrijgestelde) medische diensten. Het hoger beroep is ongegrond.

Meer artikelen