Zoeken op

Zoeken op

Alles

15 februari, 2022

Hoe rijd je fiscaal vriendelijk auto in 2022?

Fiscaal vriendelijk rijden wordt steeds lastiger, nu de autobelastingen de laatste jaren zijn aangescherpt. Het kan nog wel, maar de voordelen zijn voor een steeds kleinere groep beschikbaar. In dit artikel geven we je een kijk op de fiscale toekomst van de auto.

Rijd je in een milieuvriendelijke auto, dan heb je genoten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Hoewel nog beperkter, kun je ook in 2022 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen.

Meer artikelen
nieuwe elektrische auto

Inhoud

In dit artikel behandelen we de volgende onderwerpen:

Bijtelling privégebruik auto

Voor de meeste nieuwe auto’s van de zaak waarmee ook privé wordt gereden, geldt sinds 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm). Alleen voor nieuwe auto’s zonder CO2-uitstoot gelden lagere percentages.

Sinds 2019 gelden de lagere percentages alleen tot en met een bepaalde cataloguswaarde. Is de cataloguswaarde van de auto hoger? Dan geldt voor dit meerdere een bijtelling van 22%. Hierop geldt een uitzondering voor auto’s zonder CO2-uitstoot op waterstof; deze auto’s houden wel de lage bijtelling over de gehele cataloguswaarde.

2019

Voor auto’s die in het jaar 2019 op naam zijn gesteld, geldt een bijtelling van 4% tot en met een cataloguswaarde van €50.000 en 22% over het meerdere.

2020

Voor het jaar 2020 geldt een lagere bijtelling van 8% voor elektrische auto’s tot en met een cataloguswaarde van €45.000, en 22% over het meerdere.

2021

Voor 2021 geldt voor elektrische auto’s een bijtelling van 12% over een cataloguswaarde van €40.000, en 22% over het meerdere. Zonnecelauto’s behouden, net als auto’s op waterstof, het lage tarief over de gehele cataloguswaarde.

2022

Voor 2022 geldt voor elektrische auto’s een bijtelling van 16% over een cataloguswaarde van €35.000. Voor zonnecelauto’s, net als auto’s op waterstof, geldt de begrenzing niet.

Voor nieuwe auto’s gelden in 2022 de volgende bijtellingspercentages en CO2-grenzen:

Soort auto  Bijtelling  CO2-uitstoot 
Elektrisch 16% tot en met €35.000/22% over meerdere 0
Waterstof 16% 0
Zonnecel 16% 0
Overig 22% > 0

Het aanscherpen van de CO2-grenzen heeft niet tot gevolg dat je elk jaar met een nieuw bijtellingspercentage wordt geconfronteerd. Een vastgesteld percentage blijft voor alle auto’s gedurende 60 maanden geldig. Na deze periode wordt de bijtelling vastgesteld aan de hand van de dan geldende percentages.

Let op! Een auto met datum eerste toelating tot de weg van uiterlijk 31 december 2016 krijgt na 60 maanden geen bijtelling van 22%, maar van 25%, het toen geldende standaard tarief. Dit is alleen anders als het een auto betreft die geen CO2 uitstoot. Auto’s die geen CO2 uitstoten, krijgen in 2022 een korting van 6% op de normale bijtelling. Dit betekent bijvoorbeeld dat voor een elektrische auto uit 2016 in 2022 een bijtelling geldt van 19% (25% -/- 6%) tot een cataloguswaarde van €35.000. Daarboven is de bijtelling 25%. Bovendien lopen auto’s die de periode van 60 maanden achter de rug hebben, jaarlijks mee met de wettelijke wijzigingen in de bijtelling.

Tip! Voor ondernemers in de inkomstenbelasting blijft de bijtelling beperkt tot maximaal het bedrag dat in een jaar aan autokosten ten laste van de winst is gebracht.

Vanaf 2026

Vanaf 2026 is er nog maar één bijtellingspercentage van 22% en is er dus geen voordeel meer voor auto’s zonder CO2-uitstoot. Tot die tijd wordt de bijtelling voor auto’s zonder CO2-uitstoot in stapjes verhoogd (per 2025 17%). Uiteraard geldt dit niet voor auto’s van voor die datum die nog in hun 60-maandentermijn zitten.

Minder dan 500 kilometer?

Een bijtelling kan overigens helemaal achterwege blijven als je kunt bewijzen dat je op jaarbasis niet meer dan 500 kilometer privé met de auto hebt gereden. Woon-werkkilometers worden daarbij gezien als zakelijk, ook als je thuis gaat lunchen.

Let op! Is jouw auto ouder dan 15 jaar? Dan bedraagt de standaardbijtelling niet 22% van de cataloguswaarde, maar 35% van de waarde in het economisch verkeer.

Milieu-investeringsaftrek

Er bestaat in 2022 geen recht op de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) voor personenauto’s, wel voor bestelauto’s. Voor elektrische personen auto’s is er ook geen recht meer op de milieu-investeringsaftrek (MIA). Voor waterstofpersonenauto’s geldt wel een MIA van 45% over een bedrag van maximaal €75.000,  en voor zonnecelpersonenauto’s van 36% over maximaal €100.000. Voor de waterstofpersonenauto kan ook gebruik worden gemaakt van maximaal 75% willekeurige afschrijving milieubedrijfsmiddelen (VAMIL) over een bedrag van maximaal €75.000.

Elektrische bestelauto: MIA

Voor een elektrische bestelauto heb je recht op 45% MIA. Maar het bedrijfsmiddel komt voor ten hoogste het investeringsbedrag minus €11.000 in aanmerking voor de MIA. Voor een elektrische bestelauto van bijvoorbeeld €50.000 krijg je dus MIA over €39.000. Voor een waterstofbestelauto heb je ook recht op 45% MIA. Je krijgt MIA over een investeringsbedrag van maximaal €125.000.

Onderstaand de regelingen op een rij.

Soort auto  MIA %  Vamil  Maximaal investeringsbedrag
Waterstofpersonenauto 45% Ja €75.000
Zonnecelpersonenauto 36% Nee €100.000
Elektrische bestelauto 45% Nee geen; wel €11.000 aftrek
Waterstofbestelauto 36% Nee €125.000

Oplaadstation

Ook voor het oplaadstation van jouw elektrisch aangedreven auto die op jouw eigen bedrijfsterrein staat, geldt in 2022 de MIA. Het moet in 2022 wel om een zogenoemd “slim” oplaadpunt gaan die permanent met internet is verbonden en de communicatie verloopt volgens OCPP. Het aftrekpercentage voor het oplaadstation bedraagt 45%. Maximaal €2.500 komt in aanmerking voor de MIA.

Melding RVO

Om in aanmerking te komen voor MIA en/of Vamil, is een tijdige melding van de investering bij RVO noodzakelijk. De investering moet worden gemeld binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting. Het moment van ingebruikname of facturering is daarbij niet van belang.

Motorrijtuigenbelasting

De hoogte van de motorrijtuigenbelasting (mrb) is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de CO2-uitstoot van jouw auto. Voor personenauto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km geldt tot en met 2024 een vrijstelling, in 2025 een kwarttarief (dat wil zeggen een kwart van het tarief dat voor een gewone personenauto geldt), en vanaf 2026 het volle tarief.

Je betaalt voor een bestelauto die op diesel rijdt minder mrb. Voorwaarde is dat de bestelauto meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. Dit moet je desgevraagd aannemelijk kunnen maken, maar een kilometeradministratie is niet vereist.

Bpm

Als jouw auto op kenteken wordt gezet, wordt bpm geheven. De hoogte van de bpm is voor personenauto’s gebaseerd op de CO2-uitstoot. Tot en met 2024 geldt nog een vrijstelling bpm voor auto’s met een CO2-uitstoot van 0 gr/km. Voor personenauto’s waarvoor geen vrijstelling geldt, is de bpm hoger naarmate de CO2-uitstoot groter is.

Tip! Je kan voor een bestelauto een beroep doen op een vrijstelling bpm. De belangrijkste voorwaarde is dat meer dan 10% van de jaarlijks gereden kilometers zakelijke kilometers zijn.

Contact opnemen

Het aanschaffen van een energiezuinige auto levert ook in 2022 nog een aantal fiscale voordelen op. Over deze fiscale voordelen in het algemeen heb je in dit artikel gelezen. Neem voor jouw specifieke situatie gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen