Zoeken op

Zoeken op

Alles

25 januari, 2023

Schenken in 2023: wat zijn de mogelijkheden?

Wat mag je in 2023 fiscaalvrij schenken? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is dit jaar beperkt tot € 28.947. Daarnaast zijn er nog andere schenkingsvrijstellingen. Hieronder de mogelijkheden voor 2023 op een rij.

Meer artikelen
fiscaalvrij schenken 2023

Algemene vrijstellingen

De algemene vrijstelling voor schenkingen aan je kind bedraagt dit jaar € 6.035. Voor schenkingen aan een ander is dit € 2.418. Een schenking aan je kind die aantoonbaar gebruikt wordt voor een dure studie, is vrijgesteld tot € 60.298. Voor deze laatste schenking moet je kind wel in de leeftijd tussen de 18 en 40 jaar zijn.

Eigen woning of vrij besteedbaar?

De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook wel bekend als de jubelton, is dit jaar beperkt tot € 28.947. Dit vrijgestelde bedrag geldt zowel voor een schenking aan derden als voor een schenking aan je kinderen.

Eenmalige schenking

Eenzelfde vrijstelling geldt ook voor een eenmalige schenking aan je kinderen, die vrij besteedbaar is. Let hierbij op: je mag echter maar één van beide vrijstellingen één keer gebruiken. Het is daarom slimmer om als ouder vanaf 2023 voor de vrij besteedbare schenking te kiezen. Hiervoor gelden namelijk minder voorwaarden.

Tip!
Kies je per ongeluk als ouder toch voor de vrijstelling eigen woning? Dan heeft de staatssecretaris toegezegd dat een schenking in de relatie ouders-kinderen, waarbij in de aangifte schenkbelasting 2023 een beroep wordt gedaan op de eenmalige verhoogde vrijstelling eigen woning, hetzelfde wordt behandeld als de eenmalige verhoogde vrijstelling zonder bestedingseis.

Let op!
Ook de ontvanger van de schenking, of zijn of haar partner, moet voor de verhoogde vrijstelling van € 28.947 tussen de 18 en 40 jaar zijn. De dag van de 40e verjaardag telt nog mee.

Eerdere schenking eigen woning

De schenking voor een eigen woning die voor het eerst in 2022 plaatsvond maar waarvoor toen nog niet het maximum van de vrijstelling is benut, mag in 2023 nog vrijgesteld worden aangevuld tot en met het bedrag van € 106.671. Vond de schenking voor het eerst in 2021 plaats en is in 2022 het maximum van de vrijstelling nog niet benut, dan kan je in 2023 nog vrijgesteld aanvullen tot en met € 105.302. Voorwaarde voor deze aanvullingen is wel dat in het jaar van de eerdere schenking(en) een beroep gedaan is op de vrijstelling voor de eigen woning in de aangifte schenkbelasting voor dat jaar.

Aanvullende schenking

Voor de aanvullende schenking moet in 2023 een schenking worden gedaan die aan de voorwaarden voldoet. Daarnaast moet in de aangifte schenkbelasting een beroep op de vrijstelling worden gedaan.

Tarief

Schenk je meer dan de genoemde bedragen, dan betalen je kinderen 10% belasting over het meerdere tot € 138.642. Boven dit bedrag is het tarief 20% over het meerdere. Voor kleinkinderen zijn de tarieven 18% tot € 138.642 en 36% over het meerdere. Voor willekeurige derden is het tarief 30% tot € 138.642 en 40% over het meerdere.

Erfbelasting

Ook bij erfenis gelden de nodige vrijstellingen en verschillende tarieven. De vrijstellingen voor 2023 zijn:

echtgenoot of partner  € 723.526
kind, kleinkind  € 22.918
invalide kind  € 68.740
ouders (samen)  € 54.270
overig € 2.418

Tarief erfbelasting

Het tarief over het belaste deel bedraagt voor echtgenoten, partners en kinderen tot € 138.642 10%, over het meerdere 20%. Voor kleinkinderen is dit tarief 18% tot € 138.642, over het meerdere 36%. Voor overige erfgenamen is dit tarief 30% tot € 138.642 en 40% over het meerdere.

Meer artikelen