Zoeken op

Zoeken op

Alles

12 oktober, 2022

Fiscale aandachtspunten zorgsector Belastingplan 2023

Op Prinsjesdag werd het Belastingplan 2023 bekendgemaakt. In het Belastingplan zaten enkele fiscale aandachtspunten voor de zorgsector. Lees meer!

Meer artikelen
Fiscale maatregelen

Loonheffing

Omzetbelasting

Btw voor levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar 0%

Overdrachtsbelasting

Verhoging algemeen tarief overdrachtsbelasting van 8% naar 10,4% per 2023

Giftenaftrek

De giftenaftrek wordt per 1 januari 2023 beperkt tot € 250.000 per jaar per belastingplichtige. Als de belastingplichtige een fiscale partner heeft, geldt dat bedrag voor de belastingplichtige en partner tezamen. Er geldt een overgangsperiode van vier kalenderjaren voor periodieke giften die berusten op een overeenkomst die voor 4 oktober 2022, 16.00 uur is aangegaan. Daarmee wordt bewerkstelligd dat deze giften nog gedurende maximaal vijf kalenderjaren volledig aftrekbaar zijn en wordt anticipatiegedrag voorkomen. Opgemerkt wordt dat het plafond van € 250.000 exclusief de multiplier voor giften aan culturele ANBI’s is.

Formeel Recht

12 oktober, 2022

Meer artikelen