Zoeken op

Zoeken op

Alles

30 juni, 2022

Kun je de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien?

Gemengde kosten zijn kosten die deels een privékarakter hebben. Daarom mag je ze maar ten dele aftrekken van de winst. Voor het bepalen van het niet-aftrekbare deel bestaan twee mogelijkheden. Heb je een keuze gemaakt, maar wil je later toch voor de andere variant gaan? Dan mag je jouw keuze herzien, zolang jouw aanslag niet definitief vaststaat, aldus de rechter.

Meer artikelen
Fiscale aftrek

Gemengde kosten

Onder gemengde kosten verstaan we de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, representatie, waaronder ook recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak vallen, en congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke. Ook de hiermee samenhangende reis- en verblijfkosten moet u toerekenen aan de gemengde kosten.

Aftrek beperkt

Voor de bepaling van het niet-aftrekbare deel bestaan twee mogelijkheden. De aftrek van de gemengde kosten is beperkt tot:
1. een vast bedrag;
2. een percentage van de gemengde kosten.

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting geldt dat de gemengde kosten voor een vast bedrag van € 4.800 niet aftrekbaar zijn. Hetgeen daarboven komt dus wel volledig in aftrek. Voor ondernemingen in de vennootschapsbelasting, zoals de bv, geldt ook dit bedrag van € 4.800, maar dit wordt vervangen door 0,4% van de loonsom, als dit meer is.

Wordt niet voor het vaste bedrag gekozen, dan geldt een aftrekbeperking van 20% voor de inkomstenbelasting, en 26,5% voor de vennootschapsbelasting, van de totale gemengde kosten. Ofwel, 80% cq. 73,5% van de kosten kunnen wel in aftrek worden gebracht.

Let op!
De fiscus gaat standaard uit van het vaste, niet-aftrekbare bedrag. Bij geringe gemengde kosten is dit echter niet voordelig (voor de inkomstenbelasting ligt het omslagpunt bij € 24.000 en bij de vennootschapsbelasting bij € 18.113). Ga je daarom voor het niet-aftrekbare percentage? Dan moet dit direct bij de aangifte duidelijk worden gemaakt.

Tot wanneer keuze wijzigen?

Onlangs kwam een zaak voor de rechter van een ondernemer die bij de aangifte niet had gekozen voor het niet-aftrekbare percentage. De winst was dan ook vastgesteld met inachtneming van een vast bedrag aan niet-aftrekbare gemengde kosten. Omdat dit slechter uitviel, wilde de ondernemer zijn keuze na indiening van de aangifte nog wijzigen, maar dit stond de inspecteur niet toe.

Definitieve aanslag bepalend

De rechter was het echter met de ondernemer eens en stelde dat deze nog op zijn keuze terug kon komen, zolang zijn aanslag nog niet definitief vaststond. Dit vloeide voort uit eerdere rechtspraak. De ondernemer werd dan ook in het gelijk gesteld.

Neem contact op

Heb je een vraag of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Neem contact op

Meer artikelen