Zoeken op

Zoeken op

Alles

28 april, 2020

Fiscale coronareserve

Op basis van de huidige wetgeving mogen ondernemingen die belastingplichtig zijn voor de vennootschapsbelasting een verlies verrekenen met de winst van het voorafgaande jaar. Hierdoor kan een verlies dat in het jaar 2020 wordt geleden verrekend worden met winst die in het jaar 2019 behaald is.

Maatregelen Coronavirus
Financiële reserve

Verliesverrekening

Als gevolg van deze verliesverrekening kan (een deel van) de over 2019 betaalde vennootschapsbelasting terug ontvangen worden. Verliesverrekening kan zorgen voor een verbetering van de liquiditeitspositie van de onderneming. Echter, een dergelijke verrekening kan pas plaatsvinden bij het doen van aangifte vennootschapsbelasting over 2020, dus niet eerder dan in 2021.

Het kabinet acht het wenselijk dat bedrijven eerder over deze liquiditeit kunnen beschikken. Daarom zal mogelijk worden gemaakt dat voor het verwachte verlies als gevolg van de coronacrisis over het jaar 2020 een fiscale coronareserve ten laste van de winst over 2019 kan worden gebracht.

De fiscale coronareserve bedraagt maximaal de fiscale winst over 2019 zonder rekening te houden met deze reserve. Daarnaast mag de reserve niet hoger zijn dan het te verwachten verlies in 2020 als gevolg van de coronacrisis.

Door de mogelijkheid van het vormen van een fiscale coronareserve kan een teruggave van eerder over 2019 betaalde en te betalen vennootschapsbelasting door middel van een nadere voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2019 worden gevraagd.

Disclaimer
Bij de samenstelling van de teksten is naar uiterste betrouwbaarheid en zorgvuldigheid gestreefd. Onze organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele onjuistheden en de gevolgen hiervan.

Meer artikelen