Zoeken op

Zoeken op

Alles

24 juni, 2021

Fiscus negeert vrijstelling overdrachtsbelasting

De Amerikaanse staat Arizona heeft zo weinig vertrouwen in de uitslag van de presidentsverkiezingen dat ze nog steeds stemmen aan het tellen zijn. Er zijn Nederlanders die een vaccinatie weigeren omdat ze denken dat er stiekem een chip zal worden geplaatst. En ondertussen staan de kranten vol met ‘pseudo-ondernemers’ die proberen de overheid pootje te lichten, politici die elkaar tackelen en overheidsinstellingen die burgers volledig ten onrechte beschuldigen van fraude. Kortom: het vertrouwen in de medemens is wel eens groter geweest.

mr. Bert Hendriks
Belastingadviseur

Wantrouwen over vrijstelling overdrachtsbelasting

Deze tendens in de samenleving zien we ook terug bij de Belastingdienst. Nou was men daar altijd al wat wantrouwend – uiteraard vooral op de afdeling toeslagen – en helaas zorgen affaires zoals hiervoor genoemd ook niet direct voor een cultuuromslag. Persoonlijke opvattingen en vooroordelen van de ambtelijke beleidsmakers lijken een steeds grotere rol spelen bij de beoordeling van fiscale kwesties. Wij zien dit in de praktijk vooral ook bij de afdeling overdrachtsbelasting en dan met name als het gaat om reorganisaties van ondernemingen waarbij vastgoed betrokken is.

Reprimande van de Hoge Raad

De Hoge Raad heeft de Belastingdienst dan ook al meerdere malen op de vingers getikt omdat de van toepassing zijnde vrijstellingen van overdrachtsbelasting, ten onrechte niet werden toegekend. Je zou verwachten dat dit leidt tot een soepeler beleid, maar juist het tegenovergestelde gebeurt. Er wordt nog harder gezocht naar mogelijkheden om de vrijstellingen niet te hoeven toekennen. Het gaat zelfs zo ver dat het beroep op een vrijstelling al haast als een poging tot misbruik wordt gezien. Je had er immers ook voor kunnen ‘kiezen’ om geen beroep te doen op een vrijstelling en wel gewoon 8 procent overdrachtsbelasting (over de waarde van het vastgoed) af te dragen.

Wettelijk bepaalde vrijstellingen

Maar die vrijstellingen zijn er niet voor niets. Onze wetgever is namelijk van mening dat ondernemers de mogelijkheid moeten hebben om hun juridische structuur zo goed mogelijk neer te zetten. En zolang je de regels daarbij niet misbruikt, door bijvoorbeeld het vastgoed belastingvrij over te dragen aan een derde, dan hoeft dat in beginsel niet te leiden tot de heffing van overdrachtsbelasting. Het huidige beleid van de Belastingdienst lijkt dan ook vooral gebaseerd op onwil en wantrouwen dat uiteraard gevoed wordt door de Sywerts en de Booking.coms van deze wereld.

Tijd voor beleidswijziging

Helaas is het gevolg dat tal van goedwillende ondernemers onnodig op kosten worden gejaagd. Het is dan ook de hoogste tijd voor een beleidswijziging waarbij de fiscaal juridische realiteit onder ogen wordt gezien. Dat zou het vertrouwen in de Belastingdienst in elk geval erg veel goed doen.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem dan gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Meer artikelen