Zoeken op

Zoeken op

Alles

12 oktober, 2022

Geen ANBI-status voor stichting met ‘werk-bv’

Is de ANBI-status terecht ingetrokken? Het financieel steunen van de bv met een sociale werkplaats dient niet het algemeen belang. Lees meer!

Meer artikelen
Geen ANBI-status voor stichting met 'werk-bv'

ANBI-status ingetrokken

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het structureel financieel steunen van de bv met een sociale werkplaats geen activiteit is die rechtstreeks het algemeen belang dient. De ANBI-status is terecht met terugwerkende kracht ingetrokken.

Terecht ingetrokken?

Stichting X heeft vanaf 2012 de ANBI-status voor het menselijker maken van de samenleving vanuit een bijbels-humanistische inspiratie. Vanaf 2013 is X enig aandeelhouder van een bv, die naar buiten treedt met dezelfde naam, hetzelfde logo, dezelfde website en hetzelfde adres en die een sociale werkplaats c.q. ‘social kitchen’ exploiteert. In 2015 heeft X een liquide vermogen van ruim € 1 mln. X ondersteunt de bv met jaarlijkse subsidies en omvangrijke leningen. In geschil is of haar ANBI-status daarom terecht met terugwerkende kracht tot en met 2012 is ingetrokken.

Geen algemeen belang

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat het structureel steunen van de bv geen activiteit is die rechtstreeks is gericht op het algemeen belang in het kader van de doelstellingen van X. X verstrekt vergeefs een achteraf opgemaakt overzicht van de kosten die de bv zou hebben gemaakt voor haar projecten. De steun aan de bv is ruim meer dan de toegestane 10%, zodat de ANBI-status terecht is ingetrokken. Haar administratie voldoet ook niet aan de eisen, omdat de steun aan de bv daarin niet voorkomt. Het beroep van X is ongegrond.

Meer artikelen