Zoeken op

Zoeken op

Alles

22 april, 2021

Geen ANBI-status voor exploitant spiritueel wooncomplex

Rechtbank Gelderland oordeelt dat onvoldoende sprake is van zorgverlening aan hulpbehoevenden, zodat de uitgaven van Stichting X niet voor tenminste 90% het algemeen belang dienen.

Meer artikelen
anbi wooncomplex

Intrekking ANBI-status

Stichting X is in 1983 opgericht door A, die als de grondlegger van de relationele levensbeschouwing en relationele theologie wordt beschouwd. De kern daarin is, dat een mens tot zichzelf komt door in relatie te leven met de medemens. X exploiteert hiertoe een wooncomplex, bestaande uit veertien appartementen, acht gezinswoningen en een gemeenschappelijk huis met tuin. Het totaal aantal bewoners is 28, waarvan ruim tien zorgbehoevend zijn en zes hiervan een PGB hebben. In geschil is of haar status van algemeen nut beogende instelling (ANBI) terecht met terugwerkende kracht tot 31 december 2011 is ingetrokken.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat onvoldoende sprake is van zorgverlening aan hulpbehoevenden, zodat de uitgaven van X niet voor tenminste 90% het algemeen belang dienen. Hier komt nog bij dat X in 2016 aan A een vergoeding c.q. schenking van € 220.000 heeft gegeven, wat in strijd is met de regelgeving. Het beroep van X is ook voor het overige ongegrond.

Heb je vragen of wil je persoonlijk advies? Neem gerust contact met ons op. Wij staan voor je klaar.

Bron: Taxlive.nl

Meer artikelen